Bratislava 8. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bývala europoslankyňa a predstaviteľka Kresťanskej únie Anna Záborská sa v svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti venovala dôležitosti výchovy detí v rodinách. V príspevku ďalej píše, že školské a predškolské zariadenia by mali rodine iba pomáhať a nie deti vychovávať

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Záborká si myslí, že prioritne by deti mala vychovávať rodina a škôlka, škola, príbuzní, či obec rodine majú iba pomáhať vo vzdelávaní a výchove, nie ju nahrádzať. Podpora vzdelávania a výchovy v škôlkach je dôležitá najmä pre tých, ktorí to potrebujú a ja preto by škôlka má byť službou pre rodiny, nie ich povinnosťou.

“Dnes, škôlky chýbajú v mestách, ale hlavne na menších obciach s často zlým dopravným spojením. Na škôlku je detí málo, dochádzanie je komplikované. Tu štát musí pomôcť zjednodušením organizácie škôlok, tak aby obce mohli podporovať aj neformálne skupiny pre pár detí. Nie je to o veľkých nákladoch na nové budovy, ale o chcení pomôcť. Keď rodinám podáme pomocnú ruku, spoja sa a vytvoria najlepšie prostredie pre svoje deti,” myslí si Záborská.

V príspevku tiež pripomenula, že kresťanské hodnoty v politike znamenajú mať rodinu na prvom mieste. “Musíme podporiť aj spoluprácu rodín, ktoré si chcú pomáhať s výchovou, strážením, vzdelávaním ich detí v predškolskom či rannom školskom veku. Budem pracovať na tom, aby sme rodinám, kdekoľvek na Slovensku žijú, pomáhali a nie im komplikovali život pri výchove a vzdelávaní ich detí,” dodala na záver.

Podobný názor zastáva aj jej kolega Richard Vašečka, ktorý povinné škôlky odmieta.

„Považujem za alarmujúce, ak sme sa dostali do stavu, že štát nedôveruje rodičom. Stanovuje im stále nové a nové povinnosti a oberá ich o slobodnú voľbu a sväté právo na výchovu svojich detí. Ak chce štát naozaj rodičom pomôcť, nech radšej zabezpečí v škôlkach miesto pre tých, ktorí o to majú záujem. Teda nie povinné škôlky, ale dostupné škôlky. To považujem za oveľa rozumnejšie a citlivejšie riešenie,“ myslí si Vašečka.

„Prečo by sme mali nútiť rodičov, ktorí chcú svoje deti v predškolskom veku vychovávať sami, aby ich povinne dávali do škôlky? A ešte im navyše hroziť mastnou pokutou, ak sa rozhodnú nechať ho podľa svojho uváženia doma,“ pýta sa poslanec.

Povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti

Predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti by mohlo byť povinné. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú v utorok poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádza zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádza v materskej škole by trvala jeden školský rok.

V návrhu novely školského zákona sa uvádza, že povinná školská dochádzka v materskej škole sa plní formou pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyroch hodín denne. Deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, by sa spravidla mali zaraďovať do samostatnej triedy. Päťročné deti podľa návrhu novely zákona budú môcť chodiť aj do súkromných či cirkevných materských škôl, rovnako sa budú môcť vzdelávať doma aj individuálne.

“V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole,” uvádza sa v predkladacej správe. Autormi novely sú koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd).

Novelou školského zákona sa má tiež zrušiť nultý ročník, ktorý je akousi náhradou predškolskej dochádzky. „Cieľom návrhu je zvýšiť takzvanú školskú spôsobilosť detí, ktoré nastúpia do základnej školy. Školská spôsobilosť je absolvovanie základnej školy bez nultého ročníka. Nie je to celkom šťastný nápad, neosvedčil sa nám. Nultý ročník supluje to základné, čo sa má dieťa naučiť do veku šiestich rokov,” vysvetlil poslanec NR SR za stranu Most-Híd Peter Antal.

Obec podľa novely zákona určí všeobecne záväzným nariadením na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky školský obvod pre každú materskú školu zriadenú obcou. “Ak obec nezriadi materskú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode materskej školy,” píše sa v návrhu novely.

Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa očakáva nárast počtu detí v materských školách zo súčasných 55.673 zhruba na 63.000. Okrem toho by mal stúpnuť aj počet zamestnancov. Predpokladaný počet učiteliek, ktoré budú zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí, ktoré budú plniť povinnú školskú dochádzku, je 6300, čo predstavuje nárast o 743 oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa aj zvýšenie počtu asistentov učiteľa minimálne o 70 z dnešných 180 na 250.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020, pričom dosah na rozpočet by mal vtedy dosiahnuť 15.744.846 eur.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj