Bratislava 8. novembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)

Poslanci Národnej rady SR včera dostali petíciu 4630 občanov, v ktorej žiadajú viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach. Petícia požaduje, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach je dostupná na www.peticia.sk/gender/

„Európske inštitúcie produkujú dokumenty, v ktorých sa nachádzajú ideologické koncepty, s ktorými sa na Slovensku nestotožňujeme a bránime sa ich prijatiu. Najviac zaráža, keď v prípravnej fáze zástupca zo Slovenska odobril tieto problémové ustanovenia a slovenská verejnosť sa o tom vôbec nedozvedela. Tento netransparentný systém treba zmeniť a o kontroverzných dokumentoch treba hovoriť oveľa skôr,“ uviedol Patrik Daniška, jeden z iniciátorov petície.

Petícia preto požaduje, aby sa o citlivých dokumentoch rokovalo v Národnej rade v čo najskoršej fáze ich prípravy. „Občania sa dozvedajú neskoro, ak vôbec, o tom ako slovenské orgány zastupujú, či niekedy skôr nezastupujú naše záujmy v zahraničí. Dnes to vidíme na rozhodnutí ministra Gála nezastupovať naše záujmy v prípade Istanbulského dohovoru pred Európskym súdnym dvorom,“ uviedol iniciátor petície Michal Považan.

Európska únia spustila v roku 2017 prístupový proces k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ktorý by sa mal na Európsku úniu vzťahovať v oblastiach výhradnej kompetencie EÚ, konkrétne v otázkach azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia a justičnej spolupráce v trestných veciach. Európsky parlament však chce docieliť, aby Európska únia pristúpila k Istanbulskému dohovoru ako k celku. Európsky parlament preto požiadal Súdny dvor EÚ o stanovisko, či EÚ môže pristúpiť k Istanbulskému dohovoru ako celku aj napriek tomu, že absentuje dohoda všetkých členských štátov v tejto otázke. Jednotlivé členské štáty sa k tejto otázke môžu v týchto dňoch vyjadriť. Podľa informácií organizátorov petície sa však ministerstvo rozhodlo, že stanovisko nezašle.

„Slovensko už odmietlo Istanbulský dohovor. Chceme, aby sa aj vo vzťahu k Európskej únii naši zástupcovia jasne vyjadrili, že nesúhlasíme s pristúpením Európskej únie k Istanbulskému dohovoru. Žiadame ministra Gála, aby v tejto veci zastupoval záujmy občanov a vôľu parlamentu,“ uviedol Patrik Daniška.

„Transparentnosť  a potreba väčšej verejnej kontroly rozhodovania štátu sú jednými zo základných podmienok budovania demokracie a právneho štátu na Slovensku. Tieto princípy musia byť uskutočňované vo všetkých oblastiach. Je neakceptovateľné, aby jeden štátny orgán rozhodol bez informovania verejnosti v takej vážnej záležitosti ako je konanie o pristúpení k Istanbulskému dohovoru na Európskom súdnom dvore. Je neprijateľné, aby výkonná moc pri svojom rozhodovaní ignorovala demokratický proces a rozhodnutia parlamentu ako zástupcu občanov Slovenska. Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa zásadne ohradili proti nerešpektovaniu svojich rozhodnutí zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň vyzývame ministra Gála, aby zmenil svoje rozhodnutie a intervenoval v spore na Európskom súdnom dvore,” doplnil Michal Považan.

Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach je dostupná na www.peticia.sk/gender/.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj