Z Prvej pomoci sa počas pandémie vyplatilo takmer 2,5 miliardy eur, informoval Krajniak

Z tzv. Prvej pomoci bolo počas pandémie nového koronavírusu vyplatených takmer 2,476 miliardy eur. Podporených bolo 55-tisíc zamestnávateľov, 131-tisíc unikátnych samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Projektom Prvej pomoci sa podporilo zachovanie 770-tisíc pracovných miest.

Z Prvej pomoci sa počas pandémie vyplatilo takmer 2,5 miliardy eur, informoval Krajniak
Z tzv. Prvej pomoci bolo počas pandémie nového koronavírusu vyplatených takmer 2,476 miliardy eur. Podporených bolo 55-tisíc zamestnávateľov, 131-tisíc unikátnych samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Projektom Prvej pomoci sa podporilo zachovanie 770-tisíc pracovných miest.