Z plánu obnovy sa začínajú využívať prvé peniaze. Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu na výstavbu obnoviteľných zdrojov

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Z plánu obnovy sa tak začínajú využívať prvé peniaze.

Z plánu obnovy sa začínajú využívať prvé peniaze. Rezort hospodárstva vyhlásil výzvu na výstavbu obnoviteľných zdrojov
Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Z plánu obnovy sa tak začínajú využívať prvé peniaze.