Banská Bystrica 23. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR- Alexandra Moštková)

Dva varianty a zároveň aj nulový variant obchvatu Krupiny predložila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa zámeru má byť predpokladaný začiatok výstavby v januári 2023 a obchvat má byť ukončený o dva roky. Trasa preložky cesty I/66 je vedená v trase plánovanej rýchlostnej cesty R3 zo Zvolena do Šiah

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Účelom výstavby preložky cesty I/66 je odklonenie dopravy s vysokým podielom nákladnej dopravy z centra mesta Krupina a odľahčenie obyvateľov mesta od negatívnych sprievodných javov dopravy ako sú hluk, exhaláty, ale najmä dopravná nehodovosť,“ uvádza sa v predloženom zámere.

Predmetom posudzovania sú dva varianty, červený a modrý variant, a tiež nulový variant, teda stav, kedy by sa obchvat nerealizoval. V prípade červeného variantu sú orientačné celkové náklady na výstavbu vypočítané vo výške 66 638 160 eur a v prípade modrého variantu vo výške 93 519 410 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Preložka cesty I/66 – obchvat Krupiny vychádza zo štúdie realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy“ realizovanou firmou HBH Projekt, s.r.o. v roku 2015 a správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie uvedenej stavby spracovanou spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. v roku 2018 s určitými úpravami a optimalizáciami berúc do úvahy aktuálny stav zastavania územia mesta a jeho plánované rozširovanie. Do úvahy boli podľa zámeru brané aj stanoviská dotknutých obyvateľov mesta vznesené v rámci správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, ktoré sa premietli do projektovej dokumentácie DUR stavby Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina – obchvat, spracovanej Dopravoprojektom v roku 2019.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj