Výstava Fotografie a makrofotografie vo Svidníku predstavujú L. Cupera

Neoddeliteľnou súčasťou fotografického diela Cupera sú súčasné mestá, ale aj zaniknuté dediny, stredoveké hrady a ostatky tradičnej dedinskej architektúry.

Výstava Fotografie a makrofotografie vo Svidníku predstavujú L. Cupera
Neoddeliteľnou súčasťou fotografického diela Cupera sú súčasné mestá, ale aj zaniknuté dediny, stredoveké hrady a ostatky tradičnej dedinskej architektúry.