Všetky tri zdravotné poisťovne sú v strate. Platobná neschopnosť by im však hroziť nemala

Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu júna v strate. Vyplýva to z výsledkov ich hospodárenia, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Všetky tri zdravotné poisťovne sú v strate. Platobná neschopnosť by im však hroziť nemala
Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli ku koncu júna v strate. Vyplýva to z výsledkov ich hospodárenia, ktoré zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.