Colchester 8. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)

Výskumníci vyvinuli nový spôsob merania rodovej nerovnosti, o ktorom sa domnievajú, že lepšie vystihuje situáciu mužov aj žien, a predstavuje zjednodušený, ale presnejší obraz o spokojnosti ľudí

Ilustračné foto

Nový Základný index rodovej nerovnosti (BIGI) sa zameriava na tri faktory: vzdelávacie príležitosti, zdravá dĺžka života a celková spokojnosť so životom.

Tieto tri faktory sú neoddeliteľné, sú kľúčovou zložkou dobrého života a redukovanie čo i len jedného z nich znamená zníženie kvality života ako na strane ženy, tak aj muža. Napríklad, človek môže dlho žiť a byť celkom spokojný so svojou životnou situáciou, ale ak nemá dostatočné vzdelanie, nezíska lepšie príležitosti. Alebo niekto môže byť veľmi dobre vzdelaný a spokojný so svojou životnou situáciou, ale nie je to celkom úplné, ak je jeho život príliš krátky.

Výskumníci z Essexu a University of Missouri použili tieto faktory na výpočet skóre BIGI pre 134 národov vo svete, čo predstavuje 6,8 miliárd ľudí, čiže takmer všetku populáciu na Zemi. A došli k prekvapivému zisteniu, že muži sú až v 91 krajinách relatívne viac znevýhodnení ako ženy, ktoré sú relatívne znevýhodnené len v 43 krajinách.

Pomocou ukazovateľa BIGI výskumníci zistili, že v najmenej rozvinutých krajinách, hlavne v Afrike, ženy takmer vždy zaostávajú za mužmi (najmä preto, že majú menej príležitostí na získanie dobrého vzdelania), ale kým v najrozvinutejších krajinách na svete je najbližšie k dosiahnutiu rovnosti, badať tu aj miernu výhodu pre ženy. Nevýhoda mužov je z veľkej časti spôsobená kratšou dĺžkou života.

Aj krajiny so slabou povesťou v rodovej rovnosti môžu mať prekvapivo dobré skóre BIGI, pretože kým ženy v jednej oblasti značne zaostávajú (napr. vzdelanie), v inom ukazovateli zasa výrazne zaostávajú muži (napr. dĺžka života), čím sa zrušia dve čiastkové skóre.

Ak sa vezme do úvahy ukazovateľ zdravého života, nastane to, že na popredných priečkach sa ocitne päť krajín, kde je alkohol zakázaný: Katar, Kuvajt, Mali, Spojené arabské emiráty a Bahrajn.

A tak na základe zistenia čo najmenšieho rozdielu medzi pohlaviami sa prekvapivo na prvé miesto dostal práve Bahrajn, pretože muži a ženy majú v tejto krajine približne rovnakú dĺžku života, alkoholové tabu pomáha chrániť zdravie mužov a muži nie sú ani viac dostatočne vzdelaní ako ženy.

V podobnom vysvetlení, na druhom mieste nasleduje Veľká Británia, potom Holandsko, Island, Nový Zéland, Srbsko, Nórsko, Írsko, Ekvádor a Libanon. Slovensko je na 54. mieste, z okolitých krajín je nad ním Česká republika na 20. mieste a Rakúsko na 29. mieste, pod ním Maďarsko na 57. mieste, Poľsko na 71. mieste, Ukrajina na 97. mieste.

Profesor Gijsbert Stoet z Psychologického oddelenia v Essexe vraví: “BIGI poskytuje oveľa jednoduchší spôsob riešenia rodovej nerovnosti a sústreďuje sa na aspekty života, ktoré sú priamo relevantné pre všetkých ľudí. Používa sa spolu s ďalšími existujúcimi ukazovateľmi a poskytuje dodatočné a rozdielne informácie, ktoré umožňujú komplexnejšie posúdenie rodovej rovnosti a uľahčujú tvorcom politík zavedenie zmien na zlepšenie kvality života aj pre mužov a aj pre ženy.

Doterajší index globálnych rozdielov medzi ženami a mužmi zavedený v roku 2006 bol síce jedným z najvyvinutejších a najpoužívanejších ukazovateľov pre národné rodové nerovnosti, ale podľa Stoeta sa nezameriava na problémy, v ktorých sú muži v nevýhode, ako napríklad tvrdšie tresty za ten istý zločin, povinná vojenská služba, či viac úmrtí z povolania.


Zdroj