Vlády schválne používajú nespoľahlivé PCR testy na vybíjanie hydiny s cieľom rozvrátiť zásobovanie potravinami

www.slovanskenoviny.sk/rss „Z veľkej opatrnosti“ Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických (USDA) a podobne aj ostatné západné krajiny... Príspevok Vlády schválne používajú nespoľahlivé PCR testy na vybíjanie hydiny s cieľom rozvrátiť zásobovanie potravinami je zobrazený ako prvý na .

Vlády schválne používajú nespoľahlivé PCR testy na vybíjanie hydiny s cieľom rozvrátiť zásobovanie potravinami

www.slovanskenoviny.sk/rss

„Z veľkej opatrnosti“ Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických (USDA) a podobne aj ostatné západné krajiny vybíjajú hydinové farmy vždy, keď sa na nich nájde čo i len jediná sliepka pozitívna na vtáčiu chrípku.

Tieto vládou vynútené depopulačné schémy sa zameriavajú na milióny sliepok znášajúcich vajcia a decimujú veľké kŕdle neškodných zvierat.

Michiganské ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka nedávno oznámilo, že niekoľko vtákov bolo pozitívne testovaných na vtáčiu chrípku vo veľkom chovnom zariadení v Michigane. Vtáky v tomto zariadení boli umiestnené do karantény a bolo naplánované ich hromadné vybitie.

Herbruck’s Poultry Ranch malo nedávno pozitívny test niekoľkých sliepok v ich zariadení Green Meadow Organics a celé kŕdle budú kvôli tomu utratené.

Ide o problém, ktorý sa vyskytuje stále častejšie. Chybnosť a nespoľahlivosť PCR testov tak umožňuje vládnym agentúram utratiť celé kŕdle, čo následne vedie k inflácii cien potravín a ohrozuje zásobovanie potravinami.

Podobné zneužívanie PCR testov sa dialo aj počas pandémie covidu, kedy sa falošné počty nakazených zneužívali ako ospravedlnenie na zavádzanie lockdownov a ďalších pandemických opatrení.

Príliš horlivé zákony umožňujú vládam utratiť milióny neškodných zvierat

Veľké hydinárne sú známe chovom kurčiat v nezdravom preplnenom prostredí, ktoré nezohľadňuje holistické zdravie zvierat. To často spôsobuje, že kurčatá sa stávajú náchylnejšie na choroby a častejšie sa medzi nimi šíria infekcie.

Zvieratá sa v týchto veľkochovoch nemôžu voľne pohybovať a vytvoriť si správnu imunitu voči patogénom v ich prostredí. Tieto zvieratá sú často vystavené podmienkam, liekom a vakcínam, ktoré ešte viac oslabujú ich schopnosť odolávať chorobám.

Namiesto toho, aby vlády umožnili populáciám hydiny získať prirodzenú imunitu, hubia celé kŕdle a vystavujú ďalšiu generáciu kurčiat väčším rizikám v dôsledku slabnúcej imunity kŕdľov z generácie na generáciu.

Aby toho nebolo málo, USDA vyžaduje, aby chovatelia hydiny používali technológiu kvantitatívnej PCR v reálnom čase (RT-qPCR) na určenie toho, či choré zviera je nakazené vtáčou chrípkou. Ak je test zvieraťa pozitívny, výrobca musí dať svoje kŕdle do karantény a spolupracovať so štátom na vypracovaní „plánu depopulácie“.

Depopulačný plán zvyčajne zahŕňa zabitie miliónov zvierat, ktoré nie sú ani infikované, a to len preto, aby údajne ochránili iné kŕdle pred pandemickým kmeňom vtáčej chrípky.

Dňa 2. apríla 2024 spoločnosť Cal-Maine Foods súhlasila s utratením 1,6 milióna nosníc a 33 700 kurčiat vo svojom zariadení v okrese Parmer v Texase. Niektoré z vtákov boli pozitívne testované na kmeň chrípky H1N5 – čo je jeden z kmeňov vysoko patogénnej vtáčej chrípky, na ktorého amplifikáciu sú kalibrované najnovšie PCR testy.

Minulý rok spoločnosť Cal-Maine Foods súhlasila s utratením 1,6% svojich kŕdľov v jednom z ich zariadení v Kansase. Niekoľko spoločností v celej krajine zabilo v rokoch 2022 až 2024 milióny kurčiat. Tieto rozsiahle, unáhlené kroky poškodzujú zásobovanie potravinami a spôsobujú rast cien živočíšneho mäsa, keďže sú ohrozené zásoby mäsa a vajec.

Keď je zviera pozitívne na vtáčiu chrípku, Inšpekčná služba pre zdravie zvierat a rastlín spadajúca pod USDA vyžaduje likvidáciu, vyčistenie a dezinfekciu všetkých priestorov, dopravných prostriedkov a materiálov.

Citlivosť a omylnosť PCR testov a ich úloha pri decimovaní zásob potravín

Tradičná metóda diagnostiky sliepok na vtáčiu chrípku zahŕňala zámernú infekciu embryonovaných vajec vzorkami odobratými priamo z priedušnice alebo kloaky vtáčích druhov a následnú kultiváciu.

Táto metóda umožňuje správnu podtypizáciu vírusu chrípky A. V posledných dvoch desaťročiach sa však zaviedla „vhodnejšia“ diagnostická metóda – genetické PCR testy.

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je alternatívna diagnostická metóda, ktorá údajne umožňuje rýchlu a citlivú detekciu. Využíva nukleové kyseliny (DNA) zo vzoriek krvi alebo tkaniva a analyzuje ich na prítomnosť molekúl špecifických pre vtáčiu chrípku.

Táto metóda zosilňuje (amplifikuje) kúsky genetického materiálu z vírusov, ktoré môžu zostať vo vzorkách tkanív chorých zvierat. Tieto amplifikácie však nemusia vždy rozlišovať medzi závažnými infekciami vtáčej chrípky a benígnymi infekciami, ktoré nemajú žiadne symptómy alebo len mierne symptómy ochorenia, ktoré by mohli polúžiť na vybudovanie väčšej imunity celému kŕdľu.

PCR amplifikácie môžu priniesť „pozitívny“ výsledok aj vtedy, keď organizmus už prekonal infekciu a získal imunitu. Je dobre známe, že kmene vírusu vtáčej chrípky s nízkou patogenitou sa prirodzene vyskytujú u voľne žijúcich sťahovavých vodných vtákov a pobrežných vtákov bez toho, aby spôsobili ochorenie.

PCR testy môžu tieto benígne (neškodné) prípady nesprávne diagnostikovať ako vážne prípady, čo následne vedie k hromadnej karanténe a utrateniu zvierat.

Okrem toho spoločnosti vyvíjajú nové testy založené na PCR, ktoré zahŕňajú široký výber vírusových podtypov, čo celkovo zvyšuje počet pozitívnych prípadov.

Vedci napríklad vyvíjajú podtypovo špecifické testy multiplexnej reverznej transkripcie-polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) na zvýšenie citlivosti na špecifické podtypy vírusu vtáčej chrípky typu A (najmä H5, H7 a H9). Laboratóriá môžu tiež použiť zvýšené prahové hodnoty cyklu, aby nevyhnutne vytvorili viac pozitív pre vírusové zvyšky, ktoré nie sú infekčné alebo nesúvisia s vysoko patogénnymi kmeňmi.

Tieto vyššie miery falošne pozitívnych výsledkov sú výsledkom „zlepšení“ PCR testov, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli citlivejšie na vírusové zvyšky.

„Zlepšenia“ za posledné desaťročie zahŕňajú zmeny v jednotlivých zložkách enzymatického reakčného koktailu (polymerizujúce enzýmy, reakčné pufry, sondy atď.) až po samotný detekčný systém (prístroje, softvér atď.).

Podľa abstraktu výskumu uverejneného v žurnále Current Issues of Molecular Biology je „technológia RT-qPCR, ktorá je v súčasnosti dostupná pre výskumníkov, citlivejšia, rýchlejšia a cenovo dostupnejšia, než keď bola táto technológia prvýkrát predstavená“. PCR testy sa stali biznisom a nástrojom neistoty a podvodu.

Z tohto dôvodu je možné testy kalibrovať tak, aby spôsobili prerušenie dodávok potravín, alebo by sa mohli použiť spôsobom, ktorý zaručí väčší dohľad nad obyvateľstvom, a teda väčší predaj PCR testov a masovejší zber údajov.

Záver

Zvýšenie citlivosti PCR v kombinácii s pravidlami USDA pre decimovanie kŕdľov, ktoré boli v blízkosti niekoľkých chorých sliepok, vytvára dokonalú búrku pre zbytočnú masovú depopuláciu zvierat.

Ide o problém, ktorý každoročne ohrozuje milióny zvierat, zvyšuje ceny mäsa a vajec a ohrozuje zásobovanie potravinami.

AUTOR: Lance D. Johnson

Překlad: Badatel.net

ZDROJ

Príspevok Vlády schválne používajú nespoľahlivé PCR testy na vybíjanie hydiny s cieľom rozvrátiť zásobovanie potravinami je zobrazený ako prvý na .