Bratislava 30. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

Dvanásť a pol milióna eur, pôvodne určených na podporu cyklotrás, pôjde na financovanie projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. A to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vláda v stredu súhlasila so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2019 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR. Návrh predložil na rokovanie vlády minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd)

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Árpád Érsek

Na základe rozhodnutia vlády má rezort dopravy a výstavby do 31. januára požiadať ministerstvo financií o vykonanie rozpočtového opatrenia vo vlastnej rozpočtovej kapitole, teda o presun 12,5 mil. eur z roku 2019. Ministerstvo financií má vykonať spomínané rozpočtové opatrenie do 7. februára. Ministerstvo dopravy má zabezpečiť použitie uvedenej sumy v súlade so schválenou zmenou účelu jej použitia do 31. decembra 2020.

Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením navýšilo rozpočet kapitálových výdavkov ministerstva dopravy pre rok 2020 o 12,5 mil. eur na rozvoj cyklistickej dopravy. Uvoľnilo tak tieto peniaze poskytnuté rezortu dopravy v minulom roku. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky nadobudol účinnosť 1. júla 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby následne vyhlásilo vlani v októbri výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu v uvedenej oblasti. „Vzhľadom k tomu, že ide o výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu, ktoré sú z časového hľadiska náročné najmä na prípravu a vybavenie príslušných povolení, verejné obstarávanie na zhotoviteľa a podobne, je potrebné mať zdrojové krytie, ktoré umožní čerpanie finančných prostriedkov u prijímateľov v priebehu troch rozpočtových rokov,“ uviedol rezort dopravy.

Finančné prostriedky rozpočtované na pôvodný účel vo výške 12,5 mil. eur na rozvoj cyklistickej dopravy budú podľa rezortu dopravy zabezpečené realokáciou výdavkov v jeho rozpočte v rámci cestnej infraštruktúry. Preúčtovaním už zrealizovaného čerpania výdavkov sa vytvorí nový časový rámec financovania pôvodného účelu ich rozpisu.

Vláda na návrh ministra dopravy a výstavby tiež určila osobný príplatok predsedovi Dopravného úradu Pavlovi Hudákovi za kvalitné plnenie služobných úloh, a to vo výške 1 005,50 eura. Ide o osobný príplatok vo výške 75 % z platovej tarify 9. platovej triedy. Osobný príplatok predsedovi Dopravného úradu bude ministerstvo dopravy a výstavby financovať v rámci schváleného limitu výdavkov na mzdy a platy vo svojej rozpočtovej kapitole.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj