Brusel 4. januára 2019 (HSP/Foto: TASR/AP-Michael Probst)

Európska agentúra Eurostat zostavila poradie členských krajín EÚ na základe toho, akú sumu ich obyvatelia vynaložia na spotrebu alkoholických nápojov. Výsledky vás možno prekvapia

Ilustračné foto

V roku 2017 domácnosti v Európskej únii strávili na alkoholické nápoje priemerne 1,6% svojich celkových spotrebných výdavkov, čo konkrétne predstavuje sumu vyše 130 miliárd eur zaberajúcu 0,9% HDP Európskej únie. Na jedného obyvateľa EÚ tak prináležia výdavky niečo vyše 300 eur.

Pritom treba poznamenať dôležitú vec, že do toho sa nezarátali alkoholické nápoje zaplatené v reštauráciách a hoteloch.

Podľa zostaveného rebríčka členských krajín vynakladajú najvyššie čiastky za alkohol domácnosti všetkých troch pobaltských krajín: Estónsko (5,2% z celkového množstva výdavkov), Lotyšsko (4,9%) a Litva (4%). Nasleduje Poľsko (3,5%), Česká republika (3,3%), Maďarsko (3%), Fínsko (2,8%), Rumunsko (2,7% podľa neúplných údajov) a hneď za nimi je Slovensko spolu s Luxemburskom (obe 2,5%).

Nad priemerom EÚ v roku 2017 sa ocitli ešte Írsko (2,4%), Švédsko (2%), Francúzsko s Cyprom (obe 1,8% podľa neúplných údajov) a Bulharsko s Dánskom (1,7%).

Na opačnej strane rebríčka sú krajiny s najmenšími výdavkami svojich domácností na alkohol: Španielsko (0,8%) a Grécko s Talianskom (obaja 0,9%).

Medzi rokmi 2007 a 2017 podiel alkoholických nápojov na celkových výdavkoch domácností zostal v prevažnej väčšine členských štátov zhruba stabilný. Najvyššie prírastky počas tohto desaťročného obdobia zaznamenalo Rumunsko (z 2,3% v roku 2007 na 2,7% v roku 2017, čo je nárast o 0,4 percentuálneho bodu) a Portugalsko (z 1,1% na 1,4%, čo je nárast o 0,3 percentuálneho bodu).

No zaznamenali sa aj medziročné poklesy, ako v prípade Bulharska (z 3% v roku 2007 na 1,7% v roku 2017, pokles o 1,3 percentuálneho bodu), Litvy (zo 4,7% na 4%, pokles o 0,7 percentuálneho bodu), či Fínska (z 3,3% na 2,8%, pokles o 0,5 percentuálneho bodu ), hoci Litva a Fínsko sa aj napriek tomu umiestnili medzi krajinami EÚ s vysokou spotrebou alkoholických nápojov u ich domácností.

Mesiac bez alkoholu

Treba však poznamenať, že krajiny s poklesom spotreby alkoholu idú dobrým smerom, pretože ako ukazuje istá štúdia (pozri článok TU), už mesiac strávený bez alkoholu prispieva k zlepšeniu telesnej vitality, či stavu kože.

Výskum realizovaný britskou univerzitou v Sussexe prebehol v januári, práve v takom čase, keď iste mnohí sa musia zotavovať po sviatočných radovánkach.

Odmietnutie alkoholických nápojov tiež pomohlo 88% účastníkom výskumu ušetriť peniaze, “prehodnotiť postoj k alkoholu” (82%), zvýšiť svoje sebaovládanie (80%), zlepšiť spánok (71%), znížiť hmotnosť (58% ) a zlepšiť pozornosť (57%).


Zdroj