Bratislava 8. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCR) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali v piatok memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor. Memorandum má prispieť k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam rozvoja spolupráce medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy. Informoval o tom v piatok predseda SPPK Emil Macho

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Emil Macho

Memorandum dostalo názov Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru. „Dnes si už ani poľnohospodári nezakrývajú oči pred tým, že odvetvie bude zelenšie – ekologickejšie. Svedčí o tom aj vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ale aj všeobecná diskusia v spoločnosti,“ povedal Emil Macho. Signatári memoranda deklarujú, že spoločne budú podporovať stratégiu agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov, kde si svoje významné miesto aj naďalej zachovajú chovatelia včiel a pestovatelia cukrovej repy.

Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri minimalizovaní rizík pre opeľovače, ochrane trhu a vzdelávaní spotrebiteľov. Zároveň sa budú snažiť vzájomne a korektne spolupracovať pri hľadaní riešení stabilizácie sektora chovu včiel, produkcie 100 % slovenského medu a cukru ako prírodných potravín.

„Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa – slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky,“ zdôraznil predseda ZPCR Róbert Kovács.

Signatári by zároveň mohli byť podľa SPPK príkladom aj pre ďalšie odvetvia slovenského poľnohospodárstva. „Spájaním síl môžeme pracovať efektívnejšie. Aj takouto formou podporujeme domácu výrobu a chránime slovenský agropotravinársky trh,“ vysvetlil predseda Dozornej rady SCS Adrián Šedivý.

Slovenskí včelári pociťujú podľa SPPK pretlak zahraničného medu v SR často nejasného pôvodu, ktorý so slovenským kvalitným medom vysoko hodnoteným aj vo svete, nemá nič spoločné. „Včelárstvo a produkcia medu, ako aj takmer dvestoročná nepretržitá produkcia cukru z domácej suroviny na Slovensku, tvoria kultúrne a historické dedičstvo našich predkov a z toho dôvodu je potrebné a prínosné zachovať ho aj nasledujúcim generáciám v záujme trvale udržateľného rozvoja vidieka,“ uzavrel predseda SZV Milan Rusnák.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 19 150 včelárov s viac ako 305 000 včelstvami. Sektor pestovania cukrovej repy a produkcie cukru je v rámci agropotravinárskeho sektoru SR jedinou kompletne funkčnou vertikálou, ktorá spracováva výlučne domácu surovinu a v produkcii ktorej je SR sebestačná.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj