Bratislava 15. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

Takmer všetky úlohy, ktoré schválila vláda v rokoch 2017 a 2019 na podporu rozvoja automobilového priemyslu, boli splnené. Z 33 bodov jednotlivé ministerstvá splnili alebo stále plnia 30, dve úlohy zostali nesplnené a jedna bola dodatočne zrušená. Vyhodnotenie úloh však potvrdilo, že ich plnenie nebolo dostatočné a vo väčšine prípadov ich rezorty plnili len formálne, píše sa v materiáli Informácia o napĺňaní úloh vyplývajúcich z Opatrení na odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu vrátane dodávateľskej siete na Slovensku, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga

„Z uvedeného dôvodu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v snahe posilniť postavenie automobilového priemyslu, pripraví návrh materiálu, ktorého cieľom bude zohľadnenie takých opatrení, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť tohto odvetvia, ako aj ostatných priemyselných odvetví, a to na úrovni všetkých zodpovedných rezortov,“ uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.

MH vyhodnotilo ako nesplnenú úlohu „Zabezpečiť, aby priame platby, ako kompenzácie za zvýšené výdavky zamestnávateľov, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania, neboli vnímané ako štátna pomoc, ale aby sa k takýmto zamestnávateľom pristupovalo ako k poskytovateľom vzdelávania“.

Nesplnená zostala aj úloha uzatvoriť „Memorandum o porozumení a spolupráci pri vytváraní podmienok pre udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete“ medzi vládou SR a Zväzom automobilového priemyslu SR. Podľa MH sa však na oboch úlohách naďalej pracuje.

Podľa rezortu bude treba venovať pozornosť dlhodobým úlohám, ktoré sa už priebežne plnia, a to najmä posilniť predvídateľnosť ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia, podporiť nákladovú stabilitu zamestnávateľov, aktívne podporovať rozvoj automobilového priemyslu a zabezpečiť rekvalifikáciu 5000 uchádzačov o zamestnanie ročne pre automobilový priemysel.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj