Väčšina detí sa po odchode z domova ocitne v dlžobách. V Nitre ich učia, ako narábať s peniazmi

Vedieť rozdeliť si peniaze už v útlom veku je dôležité. Deti, ktoré opúšťajú detské domovy, dostanú od štátu zákonom vymedzenú čiastku, ktorá im má uľahčiť postaviť sa na vlastné nohy. Niektoré ich využijú zmysluplne, iné zasa peniaze minú len za pár dní. Potom sa dostávajú do extrémnych dlžôb.

Väčšina detí sa po odchode z domova ocitne v dlžobách. V Nitre ich učia, ako narábať s peniazmi
Vedieť rozdeliť si peniaze už v útlom veku je dôležité. Deti, ktoré opúšťajú detské domovy, dostanú od štátu zákonom vymedzenú čiastku, ktorá im má uľahčiť postaviť sa na vlastné nohy. Niektoré ich využijú zmysluplne, iné zasa peniaze minú len za pár dní. Potom sa dostávajú do extrémnych dlžôb.