Belehrad 17. novembra 2019 (HSP/Foto: Screenshot RTV.rs)

V Srbsku sa uskutočnilo ďalšie spoločné vojenské americko-srbské cvičenie „Cyber Tesla 2019“, ktoré niektoré srbské média skromne pomenovali, ako „nadnárodné cvičenie srbských ozbrojených síl „Cyber Tesla 2019“. V podobnom duchu o tomto cvičení srbských a amerických vojakov informovala napríklad aj domáca verejnoprávna televízia „Rádio a televízia Vojvodiny“

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke veliteľské a štábne cvičenie srbských ozbrojených síl a národnej gardy Ohio Cyber ​​Tesla 2019

„Veliteľské a štábne cvičenie srbských ozbrojených síl a národnej gardy Ohio Cyber ​​Tesla 2019, ktorého témou je obrana telekomunikačného informačného systému proti počítačovým hrozbám, sa koná v kasárňach Vojvoda Radomir Putnik v Gornji Milanovac.

Cieľom tohtoročného cvičenia Cyber ​​Tesla je vybudovanie vojenských spôsobilostí obranných systémov a Národného strediska pre prevenciu rizík v systémoch IKT Srbskej republiky (ďalej len „CERT“) na obranu pred útokmi v oblasti špičkových technológií a posilnenie spolupráce s relevantným verejným a súkromným sektorom s cieľom chrániť informačný priestor Srbskej republiky,“ uviedla na svojom portáli televízna stanica „Rádio a televízia Vojvodiny“.

Srbskí novinári tiež uviedli, že riadenie výkonu z riaditeľstva pre telekomunikácie a informatiku generálneho štábu srbských ozbrojených síl „zdôrazňuje, že cvičenie „Cyber ​​Tesla“ je dôležité, pretože jeho vykonávanie zlepšuje schopnosť reagovať na incidenty v kybernetickom priestore, zlepšuje koordináciu orgánov a inštitúcií zodpovedných za bezpečnosť informácií, vymieňa si skúsenosti z oblasť informačnej bezpečnosti a podpora dvojstrannej vojenskej spolupráce.“

Portál „Rádio a televízia Vojvodiny“ tiež pripomenul, že od roku 2016 sa cvičenie Cyber ​​Tesla uskutočňuje každoročne v rámci štátneho partnerského programu Štát-Ohio v oblasti ochrany kybernetického priestoru. Na cvičení sa zúčastňujú aj predstavitelia súkromného a verejného sektora našej krajiny, ktorí vykonávajú činnosti v oblasti informačnej bezpečnosti.

Niektoré krajiny realizujú podobnú politiku, ako Srbsko (niečo v takom duchu, ako známe výrobky – tri v jednom): deklarujú kamarátstvo s Ruskom, snažia sa stať členskou krajinou EÚ a organizujú spoločné vojenské cvičenia s USA. Tomu sa hovorí – politika…

Eugen Rusnák

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj