Banská Bystrica 31. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

S príchodom jari sa rozbiehajú práce v krajskom Agro-drevinovom sociálnom podniku v Rovňanoch v okrese Poltár. Ako Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) informuje na sociálnej sieti, zamestnanci podniku sa začínajú starať o úrodu cesnaku, ktorý vysadili vlani v novembri. Práce pokračujú aj v ovocnom sade, kde plánujú vysadiť 500 nových stromov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Podľa špecialistu na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milana Vaňa, ktorý dohliada na chod sociálneho podniku, to vyzerá na dobrú úrodu. „Cesnak nám vyšiel pravdepodobne všetok. V uplynulých dňoch sme na základe odporúčaní garantov uskutočnili biologický postrek proti škodcom,“ priblížil s tým, že v prípade priaznivého počasia by prvú úrodu mohli zbierať na prelome mája a júna. Úrodu plánuje kraj rozdeliť do školských zariadení a domovov sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zamestnanci sociálneho podniku sa starajú aj o sad za obcou Rovňany, ktorý bol dlhé roky v zlom stave. Sad vznikol ešte v roku 1950 a jeho súčasťou bolo približne 1 300 stromov. Zamestnanci tu začali spolu s odborníkmi koncom minulého roka s omladzovacím rezom, ktorý bol pre obnovu stromov nevyhnutný. Práce na sade pokračujú aj v týchto dňoch.

„Okrem orezových prác plánujeme vysadiť aj ďalších 500 stromov. Pôjde o jablone a hrušky s pôvodnými odrodami,“ doplnil Vaňo. Keďže sa sad nachádza v blízkosti lesa, bude podľa jeho slov potrebné mladé stromy chrániť pred divou zverou. Z toho dôvodu v najbližších dňoch pribudne v okolí sadu pletivo.

Vznik podniku Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. schválili banskobystrickí krajskí poslanci vlani na júnovej schôdzi, pričom do neho vložili 74-tisíc eur. Hlavným cieľom krajského sociálneho podniku v Rovňanoch je získavanie pracovných návykov, zvyšovanie zručnosti dlhodobo nezamestnaných a ich postupné zaradenie na trh práce. Od svojho vzniku podnik zamestnal päť dlhodobo nezamestnaných.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj