Moskva 18. októbra 2019 (HSP/culture.ru/Foto: Facebook)

Na východe Slovenska sa nachádzajú vzácne zaujímavé historické stavby – drevené kostoly a kostolíky. Sú to nádherné stavby sakrálneho charakteru tvoriace osobitnú skupinu v pamiatkovom fonde Slovenska. Do tohto súboru oficiálne patrí pod uvedeným názvom 27 objektov, ktoré sú zapísané medzi národné kultúrne pamiatky

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte

Väčšina východoslovenských drevených chrámov pochádza z 18. storočia (najstarší a súčasne najhodnotnejší je kostol v Hervartove pochádzajúci z obdobia okolo roku 1500) a vykazuje konštrukčnú, dispozičnú a umeleckú príbuznosť. Súbor východoslovenských drevených chrámov predstavuje jednu z najvýraznejších pamiatkových skupín na Slovensku. Originalitou, krásou a malebnosťou i spätosťou s prostredím, v ktorom vznikli sú prejavom tvorivého génia prostého ľudu, jeho kultúrnej a duchovnej vyspelosti a remeselnej zručnosti domácich majstrov tesárov.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte

Drevené chrámy sa zachovali aj v Rusku, kde sa snažia dodržiavať mnohé slovanské tradície, zvyky a obrady. Pričom záujem o slovanské kultúrne dedičstvo v Rusku s každým rokom rastie. Drevené starobylé chrámy v Rusku sú nesmrteľnou ukážkou tradičnej drevenej architektúry Ruska. Sú to úžasné tradície: drevené posvätné chrámy Ruska zostávajú príkladom tradičnej drevenej architektúry Ruska.

Porozprávame o niektorých z nich našim čitateľom. Napríklad, chrám Nanebovzatia Panny Márie je jedným z najstarších stanových kostolov, ktoré sú zachované. Je postavený v období budovania základov Alexandro-Kuštského kláštora v XV.   storočí v oblasti nepriechodných močiarov, na brehoch rieky Kušty. O storočie neskôr vyhorel chrámový kostol Alexandro-Kuštského kláštora, ale už o rok bol zrekonštruovaný. V polovici minulého storočia bol vysoký zrub, ozdobený stanom a malou hlavou, prevezený do jedného z najväčších kláštorov Ruského Severu – Spaso-Priluckého kláštoru.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte

Veľkolepý, majestátny 22-hlavový chrám – Kostol Premenenia Pána je hlavnou ozdobou architektonické súboru Kižského pogostu /pogost je administratívno-teritoriálna jednotka v starodávnom Rusku, niečo podobné ako okres/. Je objektom celosvetového kultúrneho dedičstva. Bol postavený pred troma storočiami na mieste rovnomenného kostola, ktorý zhorel v následku úderu blesku koncom XVII. storočia. Meno staviteľa sa nezachovalo, ale miestne legendy hovoria, že 37-metrový zázrak drevenej architektúry je dielom tesára Nestora. A podľa legendy, majster postavil tento chrám vôbec bez použitia klincov.

Ďalší drevený kostol je chrám Premenenia v obci Kozľaťjevo Vladimírskej oblasti. Bol postavený pred 260 rokmi za finančné prostriedky dcéry miestneho statkára Jevdokije Polivanovovej, ktorá sa neskôr presťahovala a žila v Novodevičom kláštore v Moskve.

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte

A je tu ďalší chrám z XVIII. storočia, postavený v období cirkevnej reformy v klasickom stanovom štýle, aj napriek zákazu patriarchu Nikona. Chrám Nanebovzatia Panny Márie v mestečku Varzug Murmanskej oblasti bol postavený majstrom Klimentom podľa princípu zlatého prierezu a má formu kríža.

Ďalšou ukážkou je kostol Katedrály svätej Panny Márie v okolí obce Cholm Kostromskej oblasti. Chrám zo XVI. storočia sa nachádza blízko múrov Ipaťjevského kláštora.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj