Bratislava 18. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

V minulom roku prijali na tieňovej linke 112 na Slovensku 1 143 719 volaní. Generálny riaditeľ Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra Marián Dritomský však v tejto súvislosti dnes poznamenal, že toto číslo nekorešponduje s počtom udalostí, ktoré si vyžadovali zásah záchranných zložiek

Na snímke generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Marián Dritomský

“Veľká časť týchto hovorov bola aj neoprávnená,” skonštatoval s tým, že sa môže stať, že človek napríklad vytočí číslo omylom. Takisto sa stáva, že jednu udalosť nahlasuje na linku viacero osôb. “Často aj jedna malá udalosť môže byť oznámená aj desiatkami osôb naraz,” povedal.

Tiesňová linka podľa Dritomského funguje na úrovni krajov, pričom každý kraj má koordinačné stredisko zriadené štyrmi operátormi. “Dvaja operátori sú z útvaru krízového riadenia okresného úradu, jeden operátor je z Hasičského a záchranného zboru a jeden je zo Záchrannej zdravotnej služby,” informoval. Najviac volaní evidovali podľa Dritomského počas sobôt. “Hľadali sme potvrdenie alebo vyvrátenie mýtu, ako je to s piatkami 13-teho. Na základe našich štatistík môžeme povedať, že piatok 13-teho nie je najnebezpečnejší deň,” skonštatoval.

Dritomský tiež pripomenul, že od roku 2018 je na tiesňovú linku možné poslať aj SMS, čo slúži hlavne sluchovo alebo hlasovo postihnutým. “Ale je táto možnosť aj pre všetkých, ktorí nemôžu v danej chvíli komunikovať,” zdôraznil s tým, že môže ísť napríklad o prípady domáceho násilia, alebo svedkov trestných činov, ktorí chcú zamlčať svoju prítomnosť v nevhodnej chvíli. “Za minulý rok sme takýchto komunikácii evidovali 30-tisíc,” dodal Dritomský.

V roku 2018 zaznamenali na Slovensku 251 mimoriadnych udalostí a 37 mimoriadnych situácii

Na Slovensku bolo v uplynulom roku zaznamenaných 251 mimoriadnych udalostí a 37 mimoriadnych situácii. Pre médiá to dnes povedal generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia rezortu vnútra Marián Dritomský. “Mimoriadna udalosť je nejaký stav, ktorý nastal,” uviedol s tým, že môže ísť napríklad o živelnú pohromu, haváriu alebo teroristický útok. “Mimoriadna udalosť nastáva. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje,” zdôraznil s tým, že ju vyhlasuje starosta alebo primátor na území obce alebo mesta, prípadne predseda okresného úradu pre nejaké konkrétne územie. Bežnú mimoriadnu udalosť podľa Dritomského riešia zložky integrovaného záchranného systému. Ak sú na riešenie potrebné ďalšie sily a prostriedky, môže sa vyhlásiť mimoriadna situácia.

V rámci mimoriadnych udalostí v minulom roku podľa údajov ministerstva vnútra prevažovali povodne, ktorých bolo 99. Ďalšími zaznamenanými udalosťami boli poplašné správy (32), pričom podľa Dritomského išlo prevažne o nahlasovanie nástražných výbušných systémov. Nález neznámej látky zaznamenali v 29 prípadoch a únik nebezpečnej látky v 27 prípadoch. Zaznamenaných bolo tiež 20 požiarov veľkého rozsahu. Najviac mimoriadnych udalostí, konkrétne 69 zaznamenali v roku 2018 v Prešovskom kraji.

Pokiaľ ide o mimoriadne situácie, povodní spadajúcich do tejto kategórie v uplynulom roku zaznamenali 13, zosuvov pôdy evidovali šesť a tiež tri požiare veľkého rozsahu. “Ale mali sme aj také situácie, ktoré nebývajú často, napríklad nedostatok pitnej vody a muselo sa riešiť aj núdzové zásobovanie obyvateľov,” informoval Dritomský. Dodal, že najviac mimoriadnych situácii, konkrétne 10, zaznamenali takisto v Prešovskom kraji.

SR zaznamenala výrazný nárast mimoriadnych situácií v súvislosti so snežením

Slovensko od začiatku roka 2019 zaznamenalo výrazný nárast mimoriadnych situácií spojených so snežením. Ako vyplýva zo štatistík ministerstva vnútra, od druhého januára ich na našom území vyhlásili 97. Pre porovnanie v roku 2018 pre snehovú kalamitu zaznamenali len jednu mimoriadnu situáciu, v priebehu roka 2017 ich bolo 14 a rok predtým 10. Najviac sa súčasnému stavu blíži rok 2013, keď bolo pre sneženie vyhlásených 74 mimoriadnych situácií. Ako v tejto súvislosti dnes novinárom povedal generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Marián Dritomský, momentálne je pre počasie na Slovensku vyhlásených 67 mimoriadnych situácií. Najviac postihnuté oblasti sú Žilinský kraj, hlavne oblasť Oravy, okresy Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín,” povedal s tým, že mimoriadne situácie registrujú aj v Prešovskom kraji najmä okresy Poprad, Stará Ľubovňa a Snina.

Pri riešení aktuálneho stavu sú podľa Dritomského nasadené sily Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov obcí, policajtov ako aj vojakov. “Hasičský a záchranný zbor presúval svoju techniku z viacerých krajov SR, aby dostatočne saturoval všetky potreby, ktoré na mieste vznikali,” povedal s tým, že aj v prípade dobrovoľných hasičských zborov boli nasadené nielen tie z postihnutých obcí, ale aj z tých, kde situácia nebola kritická. Dritomský tiež pripomenul nasadenie vrtuľníka, ktorý okrem monitorovania situácie napríklad aj prúdom vzduchu z motorov sfúkaval ťažký sneh z vrcholcov stromov. Toto využili napríklad pre zabezpečenie prejazdnosti cesty medzi obcou Novoť a hranicou s Poľskom, keďže sneh tam spôsoboval, že sa nebezpečne nakláňali stromy a niektoré sa aj polámali. “Ak niekde ešte takáto situácia nastane, tak máme dobrú skúsenosť, že to môžeme v budúcnosti využiť,” skonštatoval.

Momentálne sú podľa Dritomského práce záchranných zložiek zamerané na to, aby sa chod obcí uviedol do bežného stavu. Problémom je najmä veľké množstvo snehu na strechách. Riešiť tiež treba odvoz snehu z obcí. “Pretože je tam toľko snehu, že často bráni prejazdu zásobovania, hromadnej dopravy a obmedzuje život obyvateľom v bočných uliciach,” dodal s tým, že napriek tomu, že v mnohých obciach sú už odhrnuté hlavné cesty, v bočných uliciach si obyvatelia niekedy musia urobiť priechody, aby sa dostali do svojich obydlí.


Zdroj