V Pohronskom múzeu vystavujú obrazy prírody M. Lenčovej

Panoramatické pohľady na krajinu Novej Bane s ústrednými bodmi v diaľke striedajú rôzne realistické, poloabstraktné až abstraktné premeny krajiny, ktorá je v pohybe a odraze, uvádza Potocká.

V Pohronskom múzeu vystavujú obrazy prírody M. Lenčovej
Panoramatické pohľady na krajinu Novej Bane s ústrednými bodmi v diaľke striedajú rôzne realistické, poloabstraktné až abstraktné premeny krajiny, ktorá je v pohybe a odraze, uvádza Potocká.