V Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium za viac než 2,3 milióna eur s DPH.

V Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium
Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pribudne výskumná infraštruktúra pre covid laboratórium za viac než 2,3 milióna eur s DPH.