Komárno 17. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

V komárňanskej nemocnici sa snažia zabezpečiť plynulé zásobovanie jednotlivých oddelení krvou od darcov aj pomocou ožarovania krvi. Vďaka tomuto kroku nie je nutné v čase koronavírusovej epidémie držať odobratú krv v 14-dňovej karanténe

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Nemocnica pristúpila k tomuto kroku v čase, keď pre pandémiu poklesol počet darcov. Darovaná krv navyše musí zostať pred podaním 14 dní v karanténe. Ožarovanie ju robí z hľadiska rizika nákazy koronavírusom bezpečnejšou a umožňuje ju včas podať pacientovi.

Ožarovanie krvi sa robí už desiatky rokov. „V aktuálnej situácii pribudla nová indikácia, ktorú vyvolala práve koronavírusová infekcia. Ožiarením však môže dôjsť k zvýšenej krehkosti krviniek a k ich skoršiemu rozpadu. Práve preto by sa ožiarené červené krvinky a krvné doštičky mali podať pacientovi čo najskôr po ožiarení,“ uviedol primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno Pavel Demeter.

Ožarovanie krvi sa preto realizuje len cielene, keď je potrebná pre konkrétneho pacienta. Ak by sa vopred ožiarilo viacero prípravkov červených krviniek, skrátila by sa možná doba ich použitia z pôvodných 42 len na 28 dní. „Vzhľadom na celkový pokles darcov krvi sa môže stať, že nemáme na sklade červené krvinky, ktoré už sú po 14-dňovej karanténe. Vtedy musíme pristúpiť k metóde ožiarenia, aby sme ich vírusovo inaktivovali a stali sa z nich bezpečné červené krvinky. Ožarovanie nám teda pomáha zabezpečiť plynulý chod oddelení a dáva nám možnosť podávať transfúzie bezpečne a včas každému pacientovi, ktorý to potrebuje,“ vysvetlila primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Komárno Enikö Radi.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj