Bratislava 20. júna 2019 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Skutočnosť, že plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) je neúplné a sudcovia ústavného súdu rozhodujú len v 2 senátoch, má vplyv na rozhodovaciu činnosť tohto najvýznamnejšieho orgánu ochrany ústavnosti v Slovenskej republike

 • Facebook
 • Google+
 • VKontakte
Na snímke Ústavný súd Slovenskej republiky

Zo štatistických údajov ústavného súdu je zrejmé, že tomu bolo tak v čase, keď na ústavnom súde chýbali 3 sudcovia (od 4. júla 2014 do 14. decembra 2017), v období, keď ústavný súd pracoval iba v zložení 4 z 13 sudcov (od ukončenia III. funkčného obdobia 9 z 13 sudcov ústavného súdu do vymenovania nových 3 sudcov, t. j. od 16. februára 2019 do 17. apríla 2019), no vyplýva to i z prehľadov za obdobie, keď na ústavnom súde vykonáva rozhodovaciu činnosť 7 z 13 sudcov (od 17. apríla 2019 do 17. júna 2019).

Aktuálne výsledky štatistického spracovania údajov za sledované obdobie (1. 1. 2019 – 17. 6. 2019) poukazujú na nasledujúce fakty:

Nápad podaní (doručené podania):

 • 1. 1. 2019 – 17.6.2019  1 084

 • do ukončenia III. funkčného obdobia 305

 • od ukončenia III. funkčného obdobia do 17. 4. 2019    389

 • od vymenovania nových 3 sudcov 390

 • Vybavené podania

 • 1. 1. 2019 – 17. 6. 2019  724

 • do ukončenia III. funkčného obdobia 366 (13 z 13 sudcov)

 • od ukončenia III. funkčného obdobia do 17. 4. 2019 118  (4 z 13 sudcov)

 • od vymenovania nových 3 sudcov 240  (7 z 13 sudcov)

 • Nevybavené podania – k 17. 6. 2019 – 1103 (stav k 16. 2. 2019 – 685)

Z daného počtu 1103 nevybavených podaní k 17. 6. 2019 je nevybavených 29 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu.

Priemerná dĺžka 1 konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

 • 1. 1. 2019 – 17. 6. 2019 – priemerná dĺžka konania 7, 80 mesiaca

 • 1. 1. 2019 – 16. 2. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,23 mesiaca (13 z 13 sudcov)

 • 16. 2. 2019 – 17. 4. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,72 mesiaca (4 z 13 sudcov)

 • 17. 4. 2019 – 17. 6. 2019 – priemerná dĺžka konania 4, 94 mesiaca (7 z 13 sudcov)

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v sledovanom období sa počet doručených podaní zvyšuje, v dôsledku neúplného pléna ústavného súdu je 708 podaní nepridelených sudcovi spravodajcovi (podľa aktuálneho rozvrhu práce ústavného súdu) a priemerná dĺžka jedného konania pred ústavným súdom je aktuálne takmer 8 mesiacov.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

Zdroj