V dolnokubínskej základnej škole zriadili regionálnu učebňu

Škola bude učebňu využívať na predmety, ako je dejepis, slovenský jazyk, prírodoveda a vlastiveda, etická a občianska výchova.

V dolnokubínskej základnej škole zriadili regionálnu učebňu
Škola bude učebňu využívať na predmety, ako je dejepis, slovenský jazyk, prírodoveda a vlastiveda, etická a občianska výchova.