Bratislava 21. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR na svojom dnešnom rokovaní odobril Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka ako kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý zriaďuje nový úrad v Bratislave, schválil parlament 30. januára a nadobudol účinnosť 1. marca 2019

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke kandidátka Zuzana Dlugošová počas verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Predsedu úradu, ktorý zodpovedá za činnosť úradu, volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou. Tá môže parlamentu navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len po ich verejnom vypočutí a po ich hodnotení komisiou. Komisia bola vytvorená 15. marca 2019. Od svojho vzniku schválila rokovací poriadok a zásady hodnotenia záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu.

Národná rada v júni 2019 nezvolila predsedníčku úradu z dvoch navrhnutých kandidátok, a preto komisia v júli vyhlásila novú výzvu. Verejné vypočutie prihlásených záujemcov sa uskutočnilo v októbri. Ako kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválili Zuzanu Dlugošovú, ktorá získala 442 bodov a Martina Rajňáka, ten získal 400 bodov z 500.

Zuzana Dlugošová vníma Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti ako príležitosť posunúť boj proti korupcii na Slovensku do inej roviny a byť nápomocný pri vyšetrovaní trestných činov práve prostredníctvom autority predsedu tohto úradu. „Aby bol tento úrad jasným hlasom a napomáhal efektívnej komunikácii medzi oznamovateľmi protispoločenskej činnosti, prokuratúrou a políciou,“ povedala pred členmi výboru Dlugošová.

Martin Rajňák zdôraznil, že tento úrad môže napomôcť k ochrane ľudí. Tí ju budú potrebovať napríklad pred svojimi zamestnávateľmi, ktorým sa vzopreli.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj