Bratislava 2. februára 2020 (HSP/Foto:Branislav Rusiňák)

V prvý februárový deň sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila ustanovujúca konferencia Spoločnosti rodákov a priateľov Ruska – Beriozka. Občianske združenie dostalo začiatkom decembra registráciu od ministerstva vnútra SR

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Záber z ustanovujúcej konferencie Spoločnosti rodákov a priateľov Ruska – Beriozka

Konferenciu otvoril a viedol z poverenia prípravného výboru Branislav Rusiňák, ktorý privítal na stretnutí kultúrneho atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Vladislava Kulikova. Nasledovalo vystúpenie predsedníčky SRaPR – Beriozka Iriny Frajštákovej, ktorá prítomných oboznámila s cieľmi nového občianskeho združenia a aktivitami, ktoré sa podarilo uskutočniť do konania ustanovujúcej konferencie. Zdôraznila, že medzi hlavné aktivity spoločnosti bude patriť práca so školami a mládežou, uchovanie pamäti o priebehu a výsledkov 2. svetovej vojny a spolupráca so zahraničnými partnermi podobného zamerania, aké má naša Beriozka.

Vladislav Kulikov, kultúrny atašé ruského veľvyslanectva zablahoželal k vytvoreniu občianskeho združenia. Uviedol, že prioritou ambasády je pomáhať a podporovať aktivity súvisiace s výučbou ruského jazyka a prácu s deťmi a ocenil, že SRaPR – Beriozka bude tomu nápomocná. Priniesol so sebou aj učebnice ruského jazyka, ktoré spoločnosť prerozdelí školám s ktorými spolupracuje. Po jeho vystúpení predsedníčka spoločnosti prečítala pozdravné listy od partnerských organizácií Beriozky z Ruska a Srbska.

Nasledovala voľba vedenia Spoločnosti rodákov a priateľov Ruska – Beriozka. Za predsedníčku bola zvolená PhDr. Irina Frajštáková, ktorá sa automaticky stala podľa stanov aj členom predsedníctva. Ďalej do tohto orgánu spoločnosti boli zvolení Sergej Kravcov z Moskvy, Mgr. Igor Petra z Liptovského Mikuláša, prof. Ing. Ján Piľa, PhD. z Prešova a Ing. Branislav Rusiňák zo Spišskej Novej Vsi. Za revízora spoločnosti bol zvolený Alexi Alexiev zo Spišskej Novej Vsi.

Na ustanovujúcej konferencii bolo schválené aj vytvorenie a štatút mládežníckej organizácie ,,Molodaja Beriozka“ a takisto aj žiadosť o vstup do Zväzu Rusov na Slovensku. V diskusii vystúpili viacerí prítomní členovia Beriozky.

Po skončení oficiálnej časti ustanovujúcej konferencie stretnutie pokračovalo v neformálnych diskusiách pri špecialitách ruskej a slovenskej kuchyne. Na krátkom rokovaní predsedníctvo SRaPR – Beriozka na návrh predsedníčky zvolilo za podpredsedu spoločnosti Igora Petru a za predsedníčku mládežníckej organizácie Vladimíru Frajštákovú.

Branislav Rusiňák

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj