Bratislava 12. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR – Martin Baumann)

Úrad na ochranu osobných údajov SR vyjadril obavy z neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov pedagógov a odborných zamestnancov v súvislosti s novelou školského zákona. S účinnosťou od 1. októbra sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov, ktorí budú musieť predložiť odpis z registra trestov. TASR o tom informovala Tamara Valková z kancelárie Úradu na ochranu osobných údajov SR

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Úrad na ochranu osobných údajov SR

“Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (takzvané GDPR) určuje všeobecné princípy spracúvania ochrany osobných údajov, pričom špecifické pravidlá pre spracúvanie osobných údajov SR v takýchto prípadoch určuje osobitný zákon,” tvrdí Valková. V tomto prípade, podľa názoru Úradu na ochranu osobných údajov SR, má poslanecká novela v časti upravujúcej odpisy registra trestov nedostatočne upravené právne, technické a organizačné opatrenia, ktoré by poskytovali primerané záruky ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa Valkovej tlmočil svoje obavy, že ochrana osobných údajov nebude pred neoprávneným nakladaním a prípadným zneužitím zabezpečená, aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na spoločnom stretnutí.

Učitelia sa podľa rezortu školstva nemusia obávať zneužitia odpisov z registra trestov. Ministerstvo tak reagovalo vo štvrtok (11. 7.) po tom, čo sa začalo šíriť znepokojenie medzi učiteľmi, že ich odpisy z registra trestov sa môžu dostať do nesprávnych rúk.

O odpisy z registra trestov budú žiadať okresné úrady v sídle kraja Generálnu prokuratúru (GP) SR. “Ministerstvo školstva rokuje s GP a Úradom na ochranu osobných údajov SR o spôsobe ochrany citlivých informácií pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň chceme zdôrazniť, že na celý proces preukazovania bezúhonnosti sa budú vzťahovať predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, čím bude zabezpečená aj ochrana osobných údajov pedagógov pred neoprávneným nakladaním a prípadným zneužitím,” uviedlo vo štvrtok ministerstvo školstva.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj