Univerzity reagujú na rast cien energií, od septembra zvyšujú poplatky za internáty

Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty, viaceré tak urobia v septembri. Reagujú na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.

Univerzity reagujú na rast cien energií, od septembra zvyšujú poplatky za internáty
Časť univerzít zvýšila poplatky za internáty, viaceré tak urobia v septembri. Reagujú na rast cien energií a ďalších nákladov spojených s prevádzkou. Viaceré univerzity k tomuto kroku pristúpia od nového akademického roka, teda od septembra.