Martin 21. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Umelá inteligencia dokáže spresniť, urýchliť a zefektívniť diagnostiku v medicíne. Podľa prednostu Rádiologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) Kamila Zeleňáka je u pacientov s cievnymi mozgovými príhodami rozhodujúci čas a preto sa snažia čo najviac zefektívniť ich príjem a určiť stupeň poškodenia mozgu. Uviedol to počas medzinárodného sympózia, ktoré UNM pripravila v spolupráci s ďalšími partnermi

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Odborník z oblasti rádiológie sa domnieva, že umelá inteligencia je riešením v takých prípadoch, kedy sanitka privezie pacienta s cievnou mozgovou príhodou v noci, keď má na klinike službu menej skúsený lekár. „V súčasnosti sa dá presnosť vyhodnocovania dát umelou inteligenciou porovnávať s úrovňou analýzy skúseného lekára. Sú teda prípady, kedy vyhodnotí stav pacienta lepšie ako začínajúci lekár. Ak by takýto software mali napríklad aj iné nemocnice v okolí, nemuseli by pacienta prevážať k nám, čo by v konečnom dôsledku ušetrilo financie za transport,“ doplnil Zeleňák.

Umelá inteligencia môže zasahovať do rôznych oblastí medicíny, okrem rádiológie aj do ďalších, ktoré používajú obrazovú dokumentáciu. „V dermatológii dokáže posúdiť kožnú léziu s vysokou presnosťou, využiť sa dá v kardiológii, patológii či ďalších oblastiach medicíny. Pomôcť by mohla aj v celom spektre manažmentu pacienta,“ dodal rádiológ.

Súčasťou programu sympózia bolo aj využitie umelej inteligencie vo vzdelávaní budúcich lekárov. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine medici už dnes pracujú napríklad s celotelovým simulátorom pacienta, ktorý má atribúty živého človeka, či s virtuálnym laparoskopom. „Študenti na ňom trénujú základné chirurgické zručnosti využívané pri laparoskopických operáciách, ktoré sú v dnešnej dobe čoraz viac preferované. Virtuálny simulátor dokáže napodobniť anatómiu a štruktúru brušnej dutiny a umožní im pracovať s inštrumentáriom, s akým bežne pracujú chirurgovia. V tomto umelom prostredí, kde nehrozí, že ublížia pacientovi, sa môžu tieto zručnosti učiť bez stresu,“ vysvetlila riaditeľka Simulačného výučbového centra JLF UK Jana Plevková.

Medzinárodné sympózium o využití umelej inteligencie v medicíne zorganizovala Univerzitná nemocnica Martin, Rádiologická klinika UNM a JLF UK a Oddelenie informačných technológii UNM v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a Centrom pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj