Tréner by nemal byť oblečený ako bezdomovec. U nás vyčnieva Gašparík - je vzdelaný, elegantný, s dobrým vystupovaním a výsledkami na hranici schopností

Menej skúseností, málo úspechov, nižší vekový priemer v porovnaní s inými poprednými súťažami vo svete.

Tréner by nemal byť oblečený ako bezdomovec. U nás vyčnieva Gašparík - je vzdelaný, elegantný, s dobrým vystupovaním a výsledkami na hranici schopností
Menej skúseností, málo úspechov, nižší vekový priemer v porovnaní s inými poprednými súťažami vo svete.