Top téma - Poľnohospodárstvo a potraviny - Zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok potravín

Zistite, ako práca Parlamentu v oblasti poľnohospodárskej politiky a v potravinovom sektore podporuje poľnohospodárov a spotrebiteľov v celej EÚ. Zdroj : © Európska únia, 2021 - EP

Top téma - Poľnohospodárstvo a potraviny - Zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok potravín
Zistite, ako práca Parlamentu v oblasti poľnohospodárskej politiky a v potravinovom sektore podporuje poľnohospodárov a spotrebiteľov v celej EÚ.

Zdroj : © Európska únia, 2021 - EP