Top téma - Plán obnovy po pandémii Covid-19 - Ako Parlament dohliada na pomoc EÚ určenú zvládaniu krízy

Plán obnovy EÚ pomáha na ceste z krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 a vytvára odolnosť do budúcnosti. Zistite, ako Európsky parlament dohliada na tento plán. Zdroj : © Európska únia, 2022 - EP

Top téma - Plán obnovy po pandémii Covid-19 - Ako Parlament dohliada na pomoc EÚ určenú zvládaniu krízy
Plán obnovy EÚ pomáha na ceste z krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 a vytvára odolnosť do budúcnosti. Zistite, ako Európsky parlament dohliada na tento plán.

Zdroj : © Európska únia, 2022 - EP