Top téma - Gender equality in the EU - The EU fight for women’s rights

Rovnosť medzi mužmi a ženami bola vždy jednou z priorít pre EÚ. Zistite, aké sú hlavné problémy a čo robí Parlament pre ich riešenie. Zdroj : © Európska únia, 2022 - EP

Top téma - Gender equality in the EU - The EU fight for women’s rights
Rovnosť medzi mužmi a ženami bola vždy jednou z priorít pre EÚ. Zistite, aké sú hlavné problémy a čo robí Parlament pre ich riešenie.

Zdroj : © Európska únia, 2022 - EP