Systém liečby pri kardiovaskulárnych rizikách nie je správne nastavený

Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa srdca na to upozornil Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).

Systém liečby pri kardiovaskulárnych rizikách nie je správne nastavený
Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa srdca na to upozornil Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).