/HSP/Foto:TASRVatikán 18. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)

V piatok bol na audiencii u pápeža Františka prezident SR Andrej Kiska. Svätý otec ho použil ako poštára, keď po ňom poslal dar odvolanému arcibiskupovi Bezákovi. V politike sa veci väčšinou nedejú náhodou a každá symbolika nesie posolstvo určené tým, ktorí ho vedia dešifrovať. Čo týmto spôsobom odkazuje Svätý otec odvolanému arcibiskupovi?

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vpravo) a pápež František sa rozprávajú počas súkromnej audiencie vo Vatikáne 14. decembra 2018

Mnohí si ešte pamätáme kauzu Bezák. V roku 2009 bol za arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy na prekvapenie mnohých menovaný správca farnosti v Radvani Róbert Bezák, vo veku 49 rokov ako najmladší biskup Slovenska. Hneď po menovaní začal upozorňovať na problémy v hospodárení diecézy a začal robiť kroky, ktoré konzervatívnejšie kruhy v cirkvi považovali za príliš voľnomyšlienkárske. Pápež Benedikt XVI. Bezáka v roku 2012 odvolal, ten sa však cítil nevinný a svoju pravdu šíril cez médiá, aj napriek pápežovmu zákazu. Jeho pokusy dovolať sa vo Vatikáne prehodnotenia celej veci boli neúspešné, a tak Bezák v súčasnosti učí náboženstvo na bratislavskom gymnáziu.

V roku 2015 sa prezident Kiska s pápežom stretol prvýkrát a vtedy otvoril aj tému Bezák, čo aj podľa vatikanistu z Postoja Imricha Gazdu bolo „neštandardné až nediplomatické gesto“. Nasledujúci deň sa potom s pápežom na súkromnej audiencii stretol aj samotný Bezák, ale ani po tomto stretnutí sa stanovisko cirkvi k Bezákovej záležitosti nezmenilo, hoci Svätý otec prisľúbil, že vec ešte raz prehodnotí.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska odovzdáva emeritnému biskupovi Róbertovi Bezákovi osobný dar od pápeža Františka, ktorý mu ho poslal v rámci audiencie prezidenta Andreja Kisku vo Vatikáne

Prešli tri roky a minulý piatok pápež František vo Vatikáne požiadal prezidenta Kisku, aby odovzdal Bezákovi darček, čo Kiska včera na stretnutí s Bezákom aj urobil. Čo však pápež týmto veľmi nezvyčajným činom, keď prezident republiky, „dobrý anjel“ Andrej Kiska poslúžil ako poslíček (anjel je sprostredkovateľ medzi bohom a ľuďmi – je to vlastne posol boží, po grécky angelos) chcel Bezákovi odkázať?

Vysvetlenie by mohlo byť úplne banálne: Svätý otec chce týmto spôsobom ukázať, že na Bezáka nezabudol a vec takýmto zmierlivým spôsobom uzatvoriť. Aj cirkevný analytik Miroslav Kocúr vníma pápežov krok ako prejav Františkovho rozhodnutia neísť v tomto prípade proti rozhodnutiu jeho predchodcu, ktoré bolo podporené aj Konferenciou biskupov Slovenska, pretože taký krok by mal príliš hlboké následky – a tak poslal arcibiskupovi Bezákovi aspoň symbolický darček. Aj Bezák ako keby jemne naznačil, že zo strany pápeža Františka môže ísť v tomto prípade skôr o akýsi druh ospravedlnenia, keď povedal: „Je fajn, že tam prezident bol, ale nie je to predstaviteľ cirkvi, ktorý by mal robiť akéhosi poštára. Niektoré veci mi prídu skôr akoby pre publikum.“

Lenže diplomatická reč nemusí byť taká prvoplánová: často býva plná symboliky, posolstiev zrozumiteľných len tým, ktorí ich vedia čítať. Skúsme chvíľu uvažovať nad tým, aký hlbší význam by mohol byť v pápežovom odkaze ukrytý. Darom pápeža Františka Róbertovi Bezákovi je medaila s Madonou a dieťaťom. Ale prečo práve Bohorodička s malým Ježiškom?

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke medaila, ktorú poslal emeritnému biskupovi Róbertovi Bezákovi pápež František počas audiencie prezidenta SR Andreja Kisku vo Vatikáne

Katolícka aj pravoslávna cirkev rozlišujú medzi uctievaním Panny Márie a bohoslužbou, ktorá prináleží iba Bohu. Zdôrazňujú, že Mária nemá božskú prirodzenosť, má iba moc pomôcť ľuďom na základe jej prosieb u Boha.

S chápaním poslania Panny Márie, ktorá je okrem iného aj patrónkou Slovenska, je spojených veľa významov. V symbolike sa často vyskytuje had a polmesiac. A jedným z najdôležitejších vyobrazení je tzv. Čierna madona, o ktorej viacerí historici tvrdia a faktami dokladajú, že vychádza z kultu egyptskej bohyne Isis s jej dieťaťom, čiernym Horom. Kult Isis bolo dominantné náboženstvo v starom Ríme, rímske légie nosili sochy Isis s čiernym dieťaťom po celej Európe a keď sa Európa stala kresťanskou, tento kult čiernej Isis s jej synom Horom sa mal iba zmeniť na kult Márie s Ježiškom. Podľa známeho alchymistu Fulcanelliho je Čierna madona v každej krypte či suteréne katedrály vo Francúzsku a tvrdí, že jej tajomstvo musí v dnešnej dobe ostať utajené. Niektoré legendy však hovoria, že práve Čierna Madona má priviesť na svet záchrancu.

„Fenomén migrácie nepredstavuje pre európsku kultúru hrozbu, ale je príležitosťou na rast spoločnosti,“ povedal pápež František pri návšteve univerzity v Ríme. Je azda práve v týchto slovách skryté tajomstvo Čiernej madony a jej čierneho syna?

Takzvaní konšpirátori hovoria, že sa dnes uskutočňuje tajný plán zničiť cirkev zvnútra a tvrdia, že v nej prebieha boj o moc medzi silami tradičnými, konzervatívnymi a silami revolučnými, rozvratnými. Predošlý pápež Benedikt XVI., ktorý avantgardistu Bezáka odvolal, a ktorý neočakávane, ako prvý pápež od roku 1294 dobrovoľne abdikoval – údajne zo zdravotných dôvodov – bol konzervatívny. Naopak, František je najrevolučnejší, ale aj najkontroverznejší pápež všetkých čias. Má ľavicové názory, je tolerantný voči homosexuálom, snaží sa oslovovať mladých ľudí, uľahčovať život utečencom a formovať verejnú mienku spôsobom, ktorý niekedy až šokuje, ako tomu bolo napríklad v známom prípade, keď pobozkal nohy moslimskému migrantovi.

Ale v každom prípade, pápež František aj tentoraz prekvapil – nech je už posolstvo, ktoré „revolučný“ pápež vysiela bývalému „revolučnému“ arcibiskupovi v podobe medaily s vyobrazením Madony s dieťaťom akékoľvek. Prinajmenšom výberom nezvyčajného anjela, ktorý jeho poštu doručil…

Ivan Lehotský


Zdroj