Bratislava 14. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR- Radovan Stoklasa)

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentky, že im nárok na materské automaticky nevzniká. Ich nárok na materské je podmienený okrem iného platením poistného do Sociálnej poisťovne, a keďže študenti stredných a vysokých škôl poistné na žiadny druh sociálneho poistenia platiť nemusia (a neplatí ich za nich štát), dávku zo Sociálnej poisťovne dostať nemôžu

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Študentke vznikne nárok na materskú dávku len za predpokladu, že je popri štúdiu zamestnaná (a z predmetnej činnosti jej vyplýva povinné nemocenské poistenie) alebo si platí v Sociálnej poisťovni poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nárok na materské je podmienený existenciou nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvaním ochrannej lehoty k tomuto dňu. Pritom nemocenské poistenie musí trvať aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (do uvedeného obdobia možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie v priebehu dvoch rokov pred pôrodom). Ak sa rozhodne študentka pre dobrovoľné poistenie, musí ešte splniť aj podmienku riadneho a včasného platenia poistného.

Pri dobrovoľnom nemocenskom poistení sa výška materskej dávky vypočíta z vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné len vtedy, keď poistenie trvá aspoň 26 týždňov. Ak je poistné obdobie kratšie, materské vypočíta Sociálna poisťovňa vždy z minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 506,50 eura), a to bez ohľadu na to, z akej sumy si reálne študentka (resp. iná dobrovoľne poistená osoba) poistné platila.

V uplynulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne mesačne 34 565 materských dávok v priemernej výške 722,75 eura.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj