Štát je povinný sa postarať o ľudí bez domova. Majú nárok na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb

Ľudia bez domova vo väčšine nedostávajú ani sociálne dávky. Napriek tomu, majú nárok na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb. Štát je povinný sa o nich postarať a zároveň prispievať týmto zariadeniam. Napriek tomu, mnoho ďalších služieb musia spomínané zariadenia uhrádzať zo svojho rozpočtu.

Štát je povinný sa postarať o ľudí bez domova. Majú nárok na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb
Ľudia bez domova vo väčšine nedostávajú ani sociálne dávky. Napriek tomu, majú nárok na pobyt v zariadeniach sociálnych služieb. Štát je povinný sa o nich postarať a zároveň prispievať týmto zariadeniam. Napriek tomu, mnoho ďalších služieb musia spomínané zariadenia uhrádzať zo svojho rozpočtu.