Štát chce posilniť odolnosť voči hybridným hrozbám, pomôcť má zriadenie nového výboru

K posilneniu odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám má prispieť zriadenie nového výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby. Výbor má tiež zlepšiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu činnosti v boji s hybridnými hrozbami.

Štát chce posilniť odolnosť voči hybridným hrozbám, pomôcť má zriadenie nového výboru
K posilneniu odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám má prispieť zriadenie nového výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby. Výbor má tiež zlepšiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu činnosti v boji s hybridnými hrozbami.