Ochrid 13. novembra 2019 (HSP/ruserbia.com/Foto: Screenshot Tanjug)  

Prezidenti Srbska, Severného Macedónska a Albánska na stretnutí v severomacedónskom Ochride rokovali o opatreniach na zabezpečenie voľného presunu ľudí, tovarov, finančných prostriedkov a služieb v rámci týchto troch krajín. Vytvárajú fakticky svoj „Malý Schengen”

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte

Pravidla, v súlade s ktorými bude fungovať tento „Malý Schengen“, sú nasledovné:

–        Presun cez hranice občanov Srbska, Severného Macedónska a Albánska iba s občianskym preukazom;

–        Zahraniční turisti budú môcť cestovať po týmto trom krajinám aj v prípade, keď budú mať vízum iba do jednej z týchto troch krajín, príprava spoločných turistických ponúk a turistických trás;

–        Spoločné pracovné povolenia, uznávanie kvalifikácie zamestnancov a diplomov bez dodatočných procedúr;

–        Výmena študentov;

–        Spoločné projekty v oblasti rozvoja a výskumu;

–        Zavedenie 24-hodinovej pracovnej doby pre všetky inšpekčné služby na hraniciach s dôrazom na fytosanitárnu a veterinárnu inšpekciu, čo zníži čas očakávania nákladných vozidiel na hraniciach;

–        Spoločný balík dokumentov určených na tranzit tovarov;

–        Zmeny v legislatíve za účelom zabezpečenia podmienok pre voľný a bezproblémový pohyb finančných prostriedkov;

–        Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti boja proti zločinu a terorizmu.

Prezidenti Srbska, Severného Macedónska a Albánska sa dohodli, že dané opatrenia sa budú spresňovať a dopĺňať na ďalšom stretnutí účastníkov „Malého Schengenu“, ktoré sa uskutoční v Albánsku koncom decembra.

Eugen Rusnák

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!


Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.


Podporte naše úsilie.

Zdroj