Bratislava 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Spotrebiteľské spory je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Rýchlejším, efektívnejším a finančne menej nákladným riešením je inštitút alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktorý v slovenskej legislatíve existuje od roku 2016. Občania sa môžu obrátiť na osem subjektov, ktoré túto službu poskytujú, a to bezodplatne, alebo za minimálny poplatok. Informoval o tom v pondelok rezort hospodárstva, ktorý sa rozhodol túto možnosť riešenia sporov spropagovať v kampani s názvom Nesťažuj sa, rieš!

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga

Výhodou tohto riešenia sporov je, že predávajúci je povinný podľa zákona poskytnúť subjektu ARS súčinnosť pri snahe o urovnanie sporu so spotrebiteľom. „Spotrebiteľský spor riešený prostredníctvom ARS by sa mal podľa zákona skončiť do 90 dní. Zo štatistiky však vyplýva, že je to podstatne kratšie, priemer je 54 dní,“ spresnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

V roku 2018 bolo z 269 riešených sporov ukončených v prospech spotrebiteľa polovica, a teda nárok každého druhého spotrebiteľa bol uspokojený. Dohoda, ktorá vznikne medzi spotrebiteľom a predávajúcim prostredníctvom ARS, je právne záväzná a jej dodržanie je súdne vymáhateľné. Spolu inštitúcie ARS zaznamenali od vzniku tohto inštitútu viac ako 1500 návrhov, z ktorých bolo opodstatnených takmer 1100.

Spotrebiteľ sa môže na subjekty, ktoré ponúkajú alternatívne riešenie sporov, obrátiť v rôznych sporoch, či už ide o nákup služieb, tovaru, ale aj v prípade sporov vzniknutých z reklamácie, v rámci finančných služieb či zmlúv o dodávke a odbere tepla, plynu, elektriny. Alternatívne riešenie sporov ponúka v súčasnosti osem subjektov – Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská banková asociácia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, Slovenská asociácia poisťovní, OMBUDSPOT združenie na ochranu práv spotrebiteľov a Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého.

Spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne svoj spor riešiť prostredníctvom ARS, musí najskôr predávajúceho požiadať o nápravu stavu, do ktorého sa ako spotrebiteľ jeho konaním dostal. Pokiaľ predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu neodpovie, alebo odpovie zamietavo, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS.

„Je dôležité, aby spotrebiteľ dodržal všetky zákonom požadované predpoklady na podanie návrhu, v opačnom prípade bude návrh odmietnutý,“ upozornilo MH. Podanie návrhu na začatie ARS je podľa rezortu veľmi jednoduché a je možné ho podať elektronicky, a to aj bez zaručeného elektronického podpisu, poštou, ale aj priamo v mieste sídla subjektu ARS.

Rezort hospodárstva sa rozhodol spropagovať túto možnosť riešenia sporov v kampani s názvom Nesťažuj sa, rieš! V mestskej hromadnej doprave v štyroch krajských mestách – Bratislava, Trnava, Nitra a Žilina sú umiestnené informačné letáky. Na plagáte nájde spotrebiteľ ďalej umiestený QR kód, ktorý ho po nasnímaní prostredníctvom aplikácie na skenovanie QR kódov odkáže na webové sídlo ministerstva, kde sú uverejnené podrobnejšie informácie.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj