Bratislava 20. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Investície do kybernetickej bezpečnosti štátu v nasledujúcom období považuje vláda Igora Matoviča (OĽaNO) za vysokú prioritu. Uvádza sa to v programovom vyhlásení vlády, ktoré čaká na odobrenie parlamentom

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Z nových bezpečnostných hrozieb vláda SR považuje za najzávažnejšie kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, ako aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy v SR,“ konštatuje dokument. Kybernetická kriminalita je totiž podľa programového vyhlásenia svojimi špecifickými formami spôsobilá priamo znefunkčniť ekonomiku celého štátu, vrátane jeho kritickej infraštruktúry.

Vláda v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu bezpečnostných zložiek štátu čeliť kybernetickým hrozbám. „V tejto oblasti vláda SR podporí posilnenie kompetencií Národného bezpečnostného úradu, jeho finančného zabezpečenia a zodpovednosti za ochranu všetkých sektorov kybernetického priestoru SR. Vláda SR vybuduje účinný systém detekcie a ochrany kybernetického priestoru SR, skvalitní a zrýchli schopnosť reakcie na incidenty, vytvorí moderné a efektívne formy spolupráce štátu s bezpečnostným i súkromným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pri riešení bezpečnostných incidentov, výmene skúseností a vzdelávaní,“ deklaruje programové vyhlásenie.

Kabinet podľa dokumentu za dôležité považuje aj zjednotenie rôznych existujúcich regulácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pod spoločnú reguláciu, s cieľom znížiť komplexnosť legislatívy a zvýšiť kvalitu podnikateľského prostredia a verejného sektora.

Problematika počítačovej kriminality sa podľa programového vyhlásenia dotýka aj fungovania Policajného zboru SR. „Pri potláčaní kybernetickej kriminality ako celospoločenskej hrozby je nevyhnutné, aby špecializovaný policajný útvar spolupracoval s dotknutými štátnymi orgánmi, najmä s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), so Slovenskou informačnou službou (SIS) a s Vojenským spravodajstvom,“ konštatuje dokument. Dodáva, že tak ako pre potreby boja s počítačovou kriminalitou, aj na boj s ostatnými formami závažnej organizovanej trestnej činnosti bude nevyhnutné vytvoriť špecializované policajné útvary, ktoré budú spôsobilé vykonávať odhaľovanie a vyšetrovanie na základe najnovších a najmodernejších prostriedkov a informačných technológií.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.


Hlavným správam


zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.


O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.


Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj