Bratislava 10. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)

Aktivity na integráciu rómskych komunít boli kľúčové v činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábela Ravasza a jeho úradu. Splnomocnenec sa zameral najmä na presadzovanie opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, ochrany zdravia a bývania Rómov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Ábel Ravasz

Vyplýva to zo Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2018. Správu, ktorú vypracoval Ravaszov úrad a predložila ministerka vnútra Denisa Saková, ministri na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove vzali na vedomie.

Ako sa uvádza v správe, splnomocnenec pozornosť zameral hlavne na zvyšovanie úrovne predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, na rozvoj inkluzívneho vzdelávania najmä v základných školách či zlepšenie podmienok rozvoja sociálnej práce a rozšírení siete terénnych sociálnych pracovníkov. Venoval sa aj začleňovaniu Rómov na pracovný trh, ako aj vytváraniu podmienok pre pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb. “Tieto projekty pokračujú aj v nasledujúcich rokoch, preklápame ich do druhej fázy, teda niekoľko tisíc terénnych pracovníkov zostane aj naďalej v obciach, to platí aj pre miestne občianske poriadkové služby,” informoval Ravasz dnes po rokovaní vlády.

Kľúčovou bola aj účasť splnomocnenca na príprave legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré umožňovali precizovať, moderovať alebo novelizovať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov či prijímať zásadné opatrenia sociálnej politiky vládou SR v súvislosti s integráciou Rómov. Ravasz v tejto súvislosti uviedol, že legislatívne zmeny sa úradu podarili presadiť napríklad v zákone o hazardných hrách, kde presadil kto môže isť do herní. “Úspešne sme zabojovali aj proti drogám chudobných toulenu a herbe,” doplnil. Splnomocnenec aktívne a iniciatívne presadzoval opatrenia na účinné uplatňovanie antidiskriminačných predpisov a programov. Správa zároveň konštatuje plnenie stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 či zabezpečovania úloh splnomocnenca v rámci nového programového obdobia európskej solidárnej pomoci 2014 – 2020.

“Je to beh na dlhé trate, ale keď sa pozrieme na čísla všade vidíme medziročne pozitívnu zmenu, máme rekordný počet zamestnaných Rómov, najnižšiu nezamestnanosť, vidíme viac Rómov v škôlkach,“ uviedol Ravasz a dodal, že úrad to robí dobre a sú na správnej ceste. „Nehovorím, že to vyriešime, ale určite bude situácia priaznivejšia,“ podotkol. Podľa neho práve v Bardejovskom okresu sú obce, kde sa darí tieto ciele napĺňať.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má postavenie poradného orgánu vlády SR pre problematiku rómskych komunít. Podieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík Európskej únie, vlády SR, ako aj politík na regionálnej a komunálnej úrovni. V rámci svojej pôsobnosti sa zameriava na realizáciu systémových opatrení na zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia rómskych komunít. Na Slovensku úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich pracovísk v lokalitách Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník. “Ideálne by bolo keby sme v každom väčšom okrese, kde je väčšie zastúpenie rómskych komunít mali minimálne jedného koordinátora. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali dobrú spoluprácu s našimi obcami a miestnymi neziskovými organizáciami. Bez spolupráce s ministerstvami a miestnymi aktérmi veľa toho neurobíme, aj preto sú regionálne kancelárie veľmi dôležité,” prízvukoval Ravasz.


Zdroj