Bratislava 8. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Prevencie a riešenia konkrétnych prípadov diskriminácie na základe pohlavia, resp. rodu s cieľom lepšieho uplatnenia antidiskriminačného zákona v praxi a prístupu k spravodlivosti – na tieto oblasti bude zameraná spolupráca medzi Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP), ktorú uzavreli pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

“Za diskrimináciu na základe pohlavia je považované znevýhodňovanie osôb a zamedzenie ich prístupu napríklad k zamestnaniu, kariérnemu postupu či spravodlivému ohodnoteniu na základe kategorizácie jedincov podľa pohlavia/rodu, pričom sa neberú do úvahy ich individuálne schopnosti a kvality. Takáto diskriminácia často súvisí s udržiavaním nerealistických rodových stereotypov, či s tradičným chápaním mužských a ženských rolí, ktoré je na Slovensku stále prevažujúce,” upozorňuje SNSĽP na svojej stránke. Memorandum o spolupráci má zvýšiť povedomie o týchto skutočnostiach.

Riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová považuje za stereotyp, ak sa na mužov hľadí ako na tých, ktorých hlavným zmyslom života je najmä úspech v kariére a nie ich rodina. “Rodová diskriminácia, resp. diskriminácia na základe pohlavia teda môže postihovať ženy aj mužov. V spoločenskej realite a na trhu práce však k nej častejšie dochádza viac vo vzťahu k ženám, čo potvrdzujú mnohé výskumy,“ uviedla Porubänová. Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý sa robil v roku 2017 a bol zameraný na oblasť rodovej rovnosti na Slovensku, 51 percent respondentov a respondentiek si nemyslí, že u nás bola dosiahnutá rodová rovnosť v politike, 45 percent si nemyslí, že bola dosiahnutá v práci a podľa 47 percent nebola rodová rovnosť dosiahnutá vo vedúcich pozíciách. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 80 percent ľudí si stále myslí, že ženy sa rozhodujú na základe emócií, 73 percent ľudí si stále myslí, že najdôležitejšou úlohou žien je starať sa o domácnosť a rodinu.

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu sa prejavuje v rôznych formách, vrátane sexuálneho obťažovania či diskriminácie z dôvodu tehotenstva a materstva. Môže ísť napríklad o nerovnaké odmeňovanie žien, ktoré vykonávajú tú istú prácu ako muži. Alebo zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenky môžu byť prepustené z práce pre škrty v rozpočte a reorganizácii, zatiaľ čo muži v rovnakej pozícii alebo s menšími skúsenosťami si svoje pracovné miesta udržia. „Je pre nás podstatné, aby občianky a občania Slovenska vedeli o svojich právach v oblasti rodovej rovnosti, ako aj v oblasti prevencie sexuálneho obťažovania. Je preto veľmi dôležité, aby sa dobrá prax medzi rôznymi orgánmi vlády, zákonnými inštitúciami a osobami v prípadoch rodovej diskriminácie a sexuálneho obťažovania zdieľala a bola dostupná,” vysvetlila výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová. Memorandum zároveň prispieva k napĺňaniu Celoštátnej stratégie a akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2015 – 2019.

Inštitút pre výskum práce a rodiny v druhej polovici roka 2019 plánuje spustiť poradenský portál, ktorý bude obsahovať informácie a poskytovať poradenstvo v prípade diskriminácie a nezákonných postupov na základe pohlavia/rodu v rôznych prostrediach, vrátane zamestnania a vzdelávania.


Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Zdroj