Snina 26. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)

Mesto Snina je ďalším zo samospráv, ktoré presúvajú zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, v poradí 15. zasadnutie poslaneckého zboru, pôvodne naplánované na dnes 26. marca, zrušili. Zasadnutie sa uskutoční v najbližšom možnom termíne. Mesto v aktuálnej situácii pokračuje v snahe o pomoc najviac ohrozeným skupinám obyvateľov, medzi ktorých patria starí ľudia, rómske komunity a sociálne ohrození ľudia. Radnica od dnešného dňa začala s distribúciou rúšok pre všetkých seniorov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Látkové rúška zabezpečuje mesto prostredníctvom Mestského podniku Snina, s. r. o., ktorý preorientoval svoju doterajšiu výrobu a začal šiť ochranné prostriedky na tvár. Zaviazal sa ušiť 3 000 rúšok, ktoré mesto bude v najbližších dňoch roznášať seniorom vo veku od 63 rokov. Ako informuje radnica, ochranné rúška boli balené za najprísnejších hygienických opatrení do obálok s označením mesta Snina, aby sa seniori nebáli predmetné obálky otvoriť. „Obálky s rúškami a letáčiky s odporúčaniami a dôležitými informáciami budú distribuované v rámci mesta do schránok počas najbližších dní. Mesto Snina prosí seniorov vzhľadom na množstvo obálok o trpezlivosť a bude sa snažiť, aby sa rúška čo najskôr dostali do rúk všetkým, ktorým sú určené,“ uvádza samospráva. Mesto naďalej zabezpečuje pre seniorov aj opatrovateľskú službu. Zameraná je najmä na nákupy potravín, donášku liekov a zabezpečuje aj rozvoz stravy.

Ochranné rúška v týchto dňoch šijú aj koordinátori aktivačných prác a pracovníčky Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, ktorej zriaďovateľom je mesto Snina. Odovzdávajú ich obyvateľom z marginalizovaných rómskych komunít a obyvateľom v sociálnom ohrození. „Okrem seniorov sú totiž ohrozenou skupinou aj ľudia žijúci v sociálne znevýhodnených podmienkach a aj na nich je pri týchto aktivitách myslené,“ konštatuje radnica. Okrem distribúcie rúšok mesto zabezpečí v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení v daných lokalitách aj potrebnú osvetu.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj