Bratislava/Praha 26. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)

Občianske združenie ICOCRIM (Medzinárodný výbor pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou) naposledy upútalo pozornosť českých médií v polovici decembra minulého roka. Vtedy spravodajca portálu seznamzpravy.cz v jednej z reportáží opísal údajne podozrivú činnosť tejto organizácie, ku ktorej malo dôjsť na území Českej republiky a Slovenska.

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Na snímke Jozef Zaťko

Samotné združenie ICOCRIM je mimo iného známe aj v Rusku, kde bola jeho činnosť v roku 2013 dokonca zakázaná. Stalo sa tak kvôli trestným aktivitám, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia na území RF. Organizácia bola zastúpená v štyroch ruských mestách a jej predstavitelia hlásali spriaznenosť so štátnymi štruktúrami a verejnými organizáciami, vrátane prezidentskej správy Ruskej federácie, vlády, Štátnej dumy, Bezpečnostnej rady, a dokonca aj Ministerstva zahraničných vecí RF.

Na konci novembra roku 2012 ministerstvo vnútra informovalo o tom, že členovia ICOCRIM-u vymohli od obyvateľov Moskvy celkovo 1,5 milióna dolárov. Podľa daného ministerstva bol navyše aj názov tejto organizácie pôvodne fiktívny. Podľa súčasnej legislatívy je totiž činnosť v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a korupcii výlučne pripisovaná právomoci orgánov presadzovania práva a špeciálnych služieb.

Spriaznenosť slovenského ICOCRIM-u s pobočkou v Rusku popieral v správe komunikačného oddelenia daného združenia aj slovenský riaditeľ organizácie, Josef Zaťko. “S ruskou pobočkou ICOCRIM-u nemáme nič spoločné. Nikdy som v Rusku nebol a ani som sa s členmi ICOCRIM z Ruska nikdy nestretol. Teda ani nemôžem túto situáciu hodnotiť. Slovenský ICOCRIM je samostatná organizácia a ja sa môžem vyjadriť len k činnosti na Slovensku, pretože som štatutárny zástupca – prezident slovenského ICOCRIM-u. ”

Organizácia so zvláštnou povesťou v Česku, na Slovensku a v Rusku

Vo všetkých troch krajinách sa opätovne vznášala otázka o pôvode vojenských titulov v ICOCRIM-e, súdobej činnosti spolku a jeho posolstvo. Podľa informácií na stránkach ICOCRIM Slovac Bureau tento medzinárodný výbor pôsobí od roku 1998. Na začiatku združenie ICOCRIM sídlilo v nemeckom meste Bochum a od decembra roku 2004 potom v Paríži, vo Francúzsku. Hlavným poslaním organizácie je súčinnosť s legislatívnymi orgánmi a so silovými štruktúrami krajín, ktoré sú členmi OSN a Európskej únie. Ide o aktivity spojené s prevenciou zvlášť závažných zločinov, ktoré súvisia s medzinárodným terorizmom, medzinárodným organizovaným zločinom a korupciou, a to v súlade s právnymi normami týchto krajín.

Agentúra Sputnik kontaktovala spravodajcu českého portálu Seznam, Jozefa Mačího, s otázkami o ICOCRIM-e. Novinár odkázal na vlastnú reportáž, ktorá podľa jeho názoru obsahuje vyčerpávajúce informácie. Z dôvodu, aby boli priblížené informácie a pochopený význam ICOCRIM-u, realizoval Sputnik rozhovor s Jozefom Zaťkom, prezidentom organizácie na Slovensku.

Proces vymenovania generálov v danom združení

Zaťko uviedol, že štatút bol organizáciu pridelený na ministerstve vnútra a umožňuje tak v rámci organizácie vymenovanie vlastných dôstojníkov. ICOCRIM je mimo iného chránenou značkou. Podľa Zaťka štatút združenia umožňuje, aby malo logo, zástavu, preukazy, vlastné uniformy a hodnostné označenie. Konkrétne článok 6 umožňuje organizácii menovanie hodností vlastným členom. Sputnik tiež zistil, že tento dokument nie je vo voľnom prístupe a je k nahliadnutiu iba na žiadosť na Ministerstve vnútra Slovenska.

“Podľa štatútu, ktorý je schválený štátnym orgánom Ministerstva vnútra SR, je nám umožnené nosiť uniformy a taktiež používať hodnostné označenie. Nie sme generálmi ministerstva obrany či polície. Žiadny člen netvrdí, že patrí k ministerstvu obrany alebo štátnym zložkám. Aj napriek tomu máme na našom spoločenskom oblečení alebo na všetkých našich uniformách označenie, rovnako ako ho majú podľa svojho štatútu dobrovoľní hasiči a mestská polícia. Naše uniformy už boli preverené aj príslušným orgánom, a to na základe anonymného udania,” prezradil Jozef Zaťko. Potom k tomu podotkol, že nikto z ICOCRIM- netvrdí, že je policajtom alebo príslušníkom tajnej služby. Podľa neho tak združenie využíva iba to, čo mu zákon a štátny orgán, Ministerstvo vnútra Slovenska, povolil.

Podľa Zaťka ICOCRIM a jeho činnosť skúmalo Krajské riaditeľstvo PZ Nitra s negatívnym výsledkom. Uniformy boli riešené Obvodným úradom Nové Zámky a tiež s negatívnym výsledkom. Všetky podania bola podané na preverenie štátnym orgánom občanmi SR.

Čo sa týka vojenských titulov riaditeľ ICOCRIM-u Slovensko uviedol, že ich organizácia udeľuje na základe činnosti a vzdelania: “Hodnotné označenie udeľujeme na základe aktivít a na základe toho, kto aký je a aké má vzdelanie.” O svojom vlastnom titulue sa Zaťko vyjadril následne: “Mne udelili hodnosť zakladajúci členovia ICOCRIMU, bol som generálmajor a po dvoch rokoch povýšený na generálporučíka. Všetko podľa štatútu o udeľovaní hodností.”

“Čo sa týka ČR, máme tam svojich partnerov a kolegov, ktorí sú ochotní spolupracovať s ICOCRIM-om. Žiadna organizácia nie je v ČR registrovaná. Sú to však naši členovia, ktorí s nami spolupracujú a nosia naše uniformy aj hodnotné označenie. A nič neporušili. Ja tiež používam uniformu ako generálporučík ICOCRIM-u a nikdy som s tým nemal v Poľsku alebo Srbsku, na Slovensku a na Ukrajine, kde organizujeme medzinárodnej vedecké konferencie, problém,” vysvetlil Zaťko.

Aktivity združenia a jeho výsledky

Podľa Jozefa Zaťko ICOCRIM pripravil niekoľko medzinárodných konferencií o situácii na Ukrajine, s ktorých priebehom a obsahom sa možno oboznámiť na stránkach združenia. Riaditeľ organizácie opisuje udalosť takto: “Pozval som do Kyjeva Slovákov a Poliakmi. Bol som ocenený Európskou univerzitou v Kyjeve ako Doctor honoris causa. Zaujímal som sa o situácii, ktorá tam je, u vedeckých pracovníkov na univerzitách na Ukrajine. Organizujem to ako manažér a vyjadrujú sa k tomu odborníci práva, národnej bezpečnosti a medzinárodného práva. ”

Tiež dodal, že Ukrajina v súčasnosti venuje veľkú pozornosť bezpečnosti a tajným službám. Zaťko sa preto domnieva, že keby sa dopustil nejakej protizákonnej akcie alebo politickej aktivity, dávno by bol zatvorený alebo by mu bol zakázaný vstup na Ukrajinu. Podľa prezidenta slovenskej pobočky ICOCRIM-u je ale situácia úplne iná.

“Naopak dostávam vysoké ocenenie. Ukrajinská cirkev ma päťkrát ocenila. Ocenil ma najvyšší predstaviteľ ukrajinskej cirkvi a modlili sa tam za mňa. Pripravil som charitatívny projekt cez organizáciu Charitas so sídlom v Sokali na Ukrajine. Bolo tam prítomných 20 kňazov grécko-katolíckej cirkvi z Ukrajiny a jednalo sa o pútnickú cestu kňazov cez Poľsko, Česko, Rakúsko a Slovensko. Bývali u mňa v penzióne, kde som sa o nich staral. Modlili sa, hovorili sme s profesormi, navštevovali nás ľudia. Dostal som za to ocenenie od biskupa Koltuna,” uviedol Zaťko.

Činnosť ICOCRIM-u v roku 2018: Česko, Poľsko a OLAF

Dané združenie podľa Zaťka realizovalo rôzne aktivity v Českej republike a v Poľsku. K práci v Česku Zaťko uviedol, že spolupracovníci ICOCRIM-u zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom Bezpečnosť. Extrémizmus. Terorizmus. Konferencia sa zúčastnili predstavitelia národnej ukrajinskej polície, predstavitelia ICOCRIM-u a predstavitelia Policajnej akadémia SR. “Bol tam profesor Nečas, ktorý je garantom pre národnú bezpečnosť a učí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ktorý bol tiež rektorom na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva, s ktorou tiež spolupracujeme,” dodal Zaťko.

“Čo sa týka organizovaného zločinu a terorizmu, môžeme povedať, že sme realizovali veľa činností a spolupracovali s našimi partnermi v Poľsku. Je to vysoká škola Apeiron v Krakove, ktorá sa zaoberá verejnou a súkromnou bezpečnosťou. Organizovali sme medzinárodné konferencie. A tiež tam majú ľudí v uniforme. Prichádzajú tam vojaci, chodia tam rôzni pracovníci štátnych zložiek. Túto medzinárodnú konferenciu sme pripravovali dvakrát – v Poľsku a v Českej republike,” informoval Zaťko.

Ďalším bodom na pracovnom zozname sú podľa riaditeľa slovenského ICOCRIM-u podnety k rozkrádaniu európskych fondov na OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) na generálnu prokuratúru. Zaťko prezradil, že odovzdávajú svoje informácie trestným orgánom a že získal poďakovanie od úradu cudzineckej polície, ktorému poskytli informácie.

O údajnej spolupráci s úradom OLAF sa vo svojej reportáži vyjadril aj spravodajca portálu SezanmSprávy, Josef Mačí. Podľa jeho údajov v európskom orgáne o ICOCRIM-e nič nevedia a spoločné aktivity so združením reportérovi nepotvrdili. “Nevieme o žiadnom partnerstve s organizáciou ICOCRIM,” odpovedalo reportérovi tlačové oddelenie úradu.

Kto je Josef Zaťko?

Zaťko začal svoje štúdium na Pohotovostnom úrade verejnej bezpečnosti v 19 rokoch. Získal policajné vzdelanie a ukončil dôstojnícku školu. Študoval tiež vysokú školu: Fakultu vyšetrovania a bezpečnosti v Bratislave, ktorá po revolúcii zmenila svoj názov na Akadémiu Policajného zboru. Následne pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.

“Mám ukončené právnické vzdelanie, urobil som doktorát. Taktiež mám kurzy CIA, FBI, čo nie je nič tajné. Došlo k tomu, keď som pracoval v bezpečnostných zložkách. Ďalej sa vzdelávam, študujem medzinárodné vzťahy na Ľvovskej univerzite obchodu a práva, kde som Doctor honoris causa. Spolupracujem s rôznymi univerzitami, od Užhorodu až po Mariupol. Aj Charkovská univerzita má veľký záujem o spoluprácu,” dodal Josef Zaťko.

ICOCRIM dubluje štátne bezpečnostné aktivity. Z akých dôvodov sa k týmto aktivitám hlási?

Riaditeľ združenia v rozhovore tvrdí, že všetci členovia pracujú v organizácií dobrovoľne a hradia si svoje aktivity z vlastných finančných zdrojov. “ICOCRIM si financujeme sami. Každý člen si necháva šiť vlastné uniformy, za ktoré si zaplatí. Platíme aj košele, tričká, odznaky, nálepky. Nie sme na nikoho napojení a nikto nemôže povedať, že si nás kúpil,” opísal činiteľ.

Ďalej k celej veci dodal, že rád svoje dlhoročné skúsenosti využije a zhodnotí aj pre štátne spravodajské služby. “Keďže som pracoval 30 rokov v bezpečnostných zložkách, bol som vo Slovenskej informačnej službe povýšený na hodnosť plukovníka a mám vyznamenania Slovenskej informačnej služby… Za to, že som poukázal na korupciu a poskytol som informácie do informačného toku Slovenskej informačnej služby o tom, ako niektorí predstavitelia štátneho úradu predávali štátne občianstvo Číňanom, ktorí nepoznajú slovenský jazyk. Slovenska informačná služba a polícia disponujú veľkým množstvom informácií, ale je to všetko veľmi spolitizované,” dodal záverom Josef Zaťko.


Zdroj