Slovenská pošta pri zákazke porušila zákon. Nedostatočne sa zaoberala ponukami úspešného uchádzača

Slovenská pošta pri zákazke na služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Nedostatočne sa zaoberala ponukami úspešného uchádzača Lama SK. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Slovenská pošta pri zákazke porušila zákon. Nedostatočne sa zaoberala ponukami úspešného uchádzača
Slovenská pošta pri zákazke na služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Nedostatočne sa zaoberala ponukami úspešného uchádzača Lama SK. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.