Bratislava 29. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)

Štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s., oblečie svojich zamestnancov do nových rovnošiat a pracovných odevov. Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti REMPO, s. r. o., Bratislava za 5,285 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH)

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Vybraný dodávateľ ako jediný predložil ponuku. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo februári tohto roka, jej súčasťou bola elektronická aukcia. Predpokladaná cena za dodanie oblečenia pre poštárov predstavovala 5,29 mil. eur bez DPH, kritériom na vyhodnotenie bola cena. Slovenská pošta a REMPO už uzatvorili rámcovú dohodu na 48 mesiacov, resp. do vyčerpania zmluvneného finančného limitu, a to podľa toho, ktorá z týchto podmienok nastane skôr.

Slovenská pošta v zdôvodnení o nezrušení tendra, vzhľadom na jednu predloženú ponuku, oznámila, že vo verejnom obstarávaní dosiahla porovnateľné ceny za dodanie rovnošiat a pracovných odevov pre svojich zamestnancov s cenami určenými na základe zmluvného vzťahu s predchádzajúcim dodávateľom. “Vzhľadom na znalosť trhu, po úplnom vyhodnotení ponuky, gestor predmetu zákazky dospel k záveru, že zmluvné podmienky, ktoré sú výsledkom postupu zadávania zákazky, sú pre obstarávateľa ekonomicky výhodné a v prípade zrušenia a následného zopakovania obstarávacieho procesu nie je predpoklad dosiahnutia výhodnejších podmienok pre obstarávateľa,” uviedla Slovenská pošta.

Obstarávanie bolo podľa pošty v súlade s dodržaním základných princípov verejného obstarávania podľa príslušného zákona, najmä s princípom hospodárnosti. “Obstarávateľ neidentifikoval žiadny dôvod na neakceptovanie ponuky úspešného uchádzača a následné uzavretie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom,” dodala spoločnosť.

Dodávateľ v ponuke pôvodne uviedol cenu za dodanie zákazky vo výške 9,325 mil. eur, po elektronickej aukcii 9,314 mil. eur bez DPH a zároveň uviedol, že zákazku nebude realizovať prostredníctvom subdodávateľov. Pošta určila spôsob výpočtu celkovej ceny zákazky v súťažných podkladoch, a to ako súčet všetkých položiek v návrhu uchádzača na plnenie kritérií s tým, že celková cena položiek, pri ktorých je možnosť rôzneho prevedenia, bude priemer ich celkových cien. Komisia pri vyhodnotení ponúk konštatovala, že na základe spôsobu výpočtu predstavuje celková cena zákazky spomínanú sumu 5,285 mil. eur bez DPH.

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 ako štátny podnik a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj