Slovenská lekárnická komora: Farmaceuti môžu pomôcť zlepšiť systém

Komora poukazuje na to, že v európskych krajinách mnohí slovenskí farmaceuti realizujú svoje kompetencie v prevencii a skorom záchyte ochorení.

Slovenská lekárnická komora: Farmaceuti môžu pomôcť zlepšiť systém
Komora poukazuje na to, že v európskych krajinách mnohí slovenskí farmaceuti realizujú svoje kompetencie v prevencii a skorom záchyte ochorení.