Školský týždeň: Európska komisia zažalovala Slovensko za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní

Európska komisia sa odvoláva aj na to, že až 65 percent rómskych žiačok a žiakov vo veku 6 až 15 rokov na Slovensku navštevuje školy, v ktorých sú všetci alebo väčšina žiakov a žiačok Rómovia – čo je najvyššia miera segregácie v celej EÚ.

Školský týždeň: Európska komisia zažalovala Slovensko za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní

Európska komisia sa odvoláva aj na to, že až 65 percent rómskych žiačok a žiakov vo veku 6 až 15 rokov na Slovensku navštevuje školy, v ktorých sú všetci alebo väčšina žiakov a žiačok Rómovia – čo je najvyššia miera segregácie v celej EÚ.