Sezóna ambrózie je na konci, peľ v ovzduší dosiahol len nízke hladiny

Pokles denných hladín peľu v ovzduší spôsobilo najmä silné ochladenie a zrážková činnosť, zhodnotila Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Sezóna ambrózie je na konci, peľ v ovzduší dosiahol len nízke hladiny
Pokles denných hladín peľu v ovzduší spôsobilo najmä silné ochladenie a zrážková činnosť, zhodnotila Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.