Moskva 17. decembra 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik)

Keď nám politológovia či sociológovia vysvetľujú, že Rusko je Východ, mýlia sa. Západné sociálne vedy nie sú schopné identifikovať tretiu civilizáciu Sever. V dôsledku vlastnej malosti a povýšenosti ani my a ani Západ nevidíme tretiu civilizáciu severnú, ruskú. Sputnik hovoril s expertom na ruské – severné tradície, polárnikom Gennadijom Čeurinom

Na snímke Gennadij Čeurin

V Rusku žije veľa národov, napriek tomu hovoríte, že to všetko Rusi, ruskí ľudia. Čo sa pod týmto termínom skrýva?

Pod termínom ruskí ľudia my chápeme všetkých 250 národov žijúcich na území našej nekonečnej vlasti. Ruský človek, to nie je národnosť, to je superetnikum (nadetnikum), stav duše. Veľmi vzdialene je to podobné termínom Európan, Američan či Afričan. V Rusku máme tradičnú kultúru cestovanie. Ruská tradičná kultúra cestovania pozostáva z niekoľkých častí – prežitie v prírode absolútne bez vybavenia, čo ide v pokoji a ľahko. To hlavné je ale prežívanie a život medzi ľuďmi s rôznymi kultúrami a rozličnými tradíciami ako sa navzájom dohovoriť .

Oficiálna konfliktológia hovorí, že dosiahnuť 100%-ný súhlas nie je principiálne možné. My hovoríme: Pardon, v dialógu máte pravdu, v dialógu to skutočne nie je možné. Ale v trialógu máte celý rad metodík, ako sa to ľahko dosiahnuť.

Vy hovoríte, že Rusko nie je Východ, ale Sever. Na rozdiel od toho, čo hovorí Európa a USA. Tieto západné kultúry nevedia myslieť v dostatočne veľkých rozmeroch. Pre nich je Rusko geograficky smerom na východ, preto je pre nich Rusko Východ. Mohli by ste prosím odhaliť podstatu týchto troch civilizácií: Severnej, Západnej a Východnej?

Zmysel je v tom, že vo svojej podstate nejde o geografické poňatie, ale o mentálne poňatie. Západ, Východ a Sever naturalista, pozorovateľ (созерцатель), činiteľ. Naturalista (Západ) považuje okolitý svet zo svojej podstaty za nepriateľský, on s ním bojuje. Pre boj s ním vyčerpáva prírodné zdroje, muž pokoruje ženu, ženy hovoria, že ony pokorujú muža. Ide o princíp zaobchádzania s okolitým svetom.

Východ považuje okolitý svet za neutrálny a snaží sa od neho oddeliť, odchádza do vesmíru, do meditácie. Pokiaľ vo východnom svete dochádza k extrémnej situácii, tak ako samuraj páchajú samovraždu a tým riešia svoje problémy.

Severná civilizácia považuje okolitý svet zo svojej podstaty za priateľský, dobrý, hodný. Vstupuje s týmto okolitým svetom do priateľskej hry. A v odpovedi na túto dobrotu a priateľstvo okolité prostredie zapína u človeka tvorivý potenciál. Severný človek bez akéhokoľvek vybavenia a bez akýchkoľvek znalostí vymýšľa východy z extrémnych situácií. Choď tam, bez toho, aby si vedel kam, prines to, bez toho, aby si vedel čo Tak znejú naše rozprávky. A keď sa ti podarí splniť túto úlohu, odmenou ti bude život. Život ako možnosť duchovného rastu.

Severný človek prichádza a odchádza, pričom po sebe nezanecháva žiadne stopy.

Keď hovoríme o severnej civilizácii, o tom, že je tisíce rokov stará, hovoria nám, aby sme im ukázali stopy tejto civilizácie

Máte na mysli kamenné stavby, pyramídy, ako v Egypte a podobne?

Áno. Avšak tam, kde zostávajú stopy po severnej civilizácii, tam došlo k faktu narušenia pravidiel severnej civilizácie. Nič nesmie zostávať, žiadne odpady, žiadne stopy!

To znamená žiť v absolútnej harmónii s okolitým svetom, prírodou.

Áno, v úplnej harmónii. Človek má telo, telo sa živí vďaka prírode, berie si presne toľko, aby bolo možné udržať v chode telo, vďaka dobrým skutkom dochádza k duchovnému rastu a človek následne odchádza. Telo sa navracia do prírody, kde sa v nej rozplýva. Pričom duša vyrástla. To je princíp Severu.

Spomenuli ste dobrotu, dobré skutky. Máte pre ňu nejakú definíciu, alebo ju cítite srdcom?

Čo u môjho suseda vyvoláva negatívne emócie, je zlo. Všetky moje činy u neho musia vyvolávať emócie radosti. Ak som sa v niečom zmýlil, musím okamžite priznať svoju vinu, kajať sa pred tým, koho som urazil, či komu som spôsobil bolesť. Ako sa hovorí: Objímeme sa a zostaneme bratmi.

Ak predo mnou niekto niekoho urazil, napríklad ak sa mu vysmieval a tento človek sa nemôže sám brániť, ak ja na túto situáciu nereagujem, prichádzam o svoju česť!

Česť je schopnosť k tvorivej činnosti, k tvoreniu. Je to schopnosť, ako nájsť východ z extrémnej situácie. Príroda nám každý deň pripravuje nové testy. Ak my nebudeme mať k dispozícii možnosť vymýšľať nové prístupy a metódy, tak jednoducho zomrieme na tretí deň.

Na Východe je zakázané miešať sa do cudzieho nešťastia. Ak tam niekto niekoho uráža, tak karmický zákon samovykúpenia zakazuje človeku miešať sa do tejto situácie nech si oni sami tam poradia. A ak niekto trpí, tak tým vykupuje svoju karmu z predchádzajúcich životov. To je podľa nich správne. Tu u nás Dostojevský povedal: Pokoj je duchovná bieda (подлость).

Tri civilizácie. Čo je v jednej nevyhnutné, nie je v druhej prípustné. A v tretej takisto. Všetky tri civilizácie absolútne rôzne. Ak sa ale môžu zhromaždiť v trojici v kruhu, môžu zrodiť úplne nové znalosti a vedomosti. Práve vďaka tvorivému potenciálu vyplývajúcemu zo stretnutia v trojici. Aj ľudia, ktorí na nízkej duchovnej a intelektuálnej úrovni, ak sa stretnú v trojici, môžu vymyslieť veľkú myšlienku. Následne ju realizujú, patrí im všetkým, pričom v procese realizácie veľké myšlienky zvyšujú svoju duchovnú úroveň na úroveň tejto myšlienky.

Povedali ste, že severná civilizácia sa definuje podľa stavu duše, to znamená, že to je otvorená pre všetkých: bielych, čiernych, žltých, červených

Čím je väčšia rôznosť v našom nazeraní na svet, tým väčší je tvorivý potenciál. To môže byť použité aj na organizáciu vojny, ako to bolo robené posledných 4000 rokov. Teraz ale prebieha 48. rok liečenia 4000 rokov starej rámy. Dokonca aj vojny sa stávajú slušnejšími. Proces liečenia začal v roku 1971.

K akej civilizácii vzťahujete Afriku?

Nie som dosť smelý na to, aby som hovoril o Afrike. Nebol som tam. Mohol by som si niečo začať vymýšľať, ale nechcem. Pôjdem sa tam pozrieť, zistím to a potom vám to poviem.

O Východe sme si povedali. O Severe tiež. Čím je charakteristický Západ?

Západ chce byť vždy prvý. Prvý všade. Preto stále organizuje vojny. Vojna sa považuje za adrenalínovú udalosť, ktorá je vraj nevyhnutná pre mužov Už starí Gréci vymysleli olympijské hry tu máš štadión, trénuj a dievčatá z teba budú nadšené. Teraz je vidieť to isté v športe. Je však potrebné povedať, že vo tvorivej činnosti sú mužské emócie o triedu vyššie ako v boji.

Ak človek ide s agresivitou, Boh ho okamžite pripravuje o schopnosť tvoriť. Dobrota duše odkrýva u človeka tvorivé schopnosti.

O Západe teda hovoríte, na metaúrovni, že kým nie je prvý, tak nie je uspokojený. To sa prejavuje v tom, že celá civilizácia je militantná

Presne tak. To je následok aj dialektickej filozofie Hegela. To sme prežili. Prežili. Teraz to položíme na poličku a zbohom. Víťazstvo v tvorivom kruhu dá aj západnému človeku hlbšie emócie než víťazstvo v boji. A teraz prebieha chvíľa, kedy sa v tomto ohľade mení myslenie.

Západ sa bojí, že ruský severný svet bude po všetkých šliapať, ak získa čelné miesto na svetovom poli. Tak to ale nie je. Rusko vytvára kruh a pre Západ je v tomto kruhu miesto už dávno pripravené.

Oni projektujú. Západ si myslí, že sa Rusko (severná civilizácia) bude správať rovnako ako oni.

Áno, oni projektujú budúce správanie Ruska na svoju mentalitu. Oni nemajú ani podozrenie o existencii tretej mentality. Rusko chápu ako Východ. Východ Rusko chápe ako Západ. Euroaziati považujú Rusko za medzivrstvu medzi Východom a Západom. My, ruský svet, severná civilizácia, sme ale tretia civilizácia.

Dokonca aj náš drak má tri hlavy. V Európe drak Fafnir jednu hlavu, v Číne má drak jednu hlavu. Naším znakom nie je dvojhlavý orol. Naším znakom je trojhlavý orol. Na Ermitáži trojhlavé orly V Petrohrade ich je 26. Petrohrad sám je označovaný za severnú Palmýru. V turistických sprievodcoch je napísané, že trojhlavé orly majú tri hlavy, aby zo všetkých strán vyzerali ako dvojhlavé. To sú rozprávky pre deti na piesku. Tri hlavy, tri krídla a tri nohy, v nich sú tri symboly. Meč je symbol sily Európy (Západu), žezlo je symbolom severnej tvorivosti, tretí symbol zastupuje východnú múdrosť a celistvosť sveta. To je náš skutočný ruský znak, o ktorý sme prišli pred 4-tisíc rokmi.

Aké knižky môžu príslušníci Západu čítať, aby sa mohli aspoň dotknúť Severu?

Idete v aute, to sa vám zrazu niekde v lese pokazí. Pomoc, ak vôbec príde, tak príde ráno. Je mráz, zima, musíte urobiť oheň. A nič iné ako krabičku mokrých zápaliek nemáte. Ani pílu, ani sekeru a všetko drevo je mokré. Zomrieť ako samuraj nemôžete vás čakajú doma! Doma ťa čakajú! Ty nemáš právo zomrieť! Západný človek potom, čo pochopí, že jeho tradícia je vyčerpaná, pretože so sebou nemá vybavenie, začína používať svoje tvorivé schopnosti. Keď zapaľujete oheň, tak si to nepredstavujte ako chemickofyzikálny proces, predstavte si oheň ako malé dieťa. U takého človeka sa budí genetická pamäť a on začína vymýšľať varianty zapálenia ohňa. Oheň vzplanie a človek prežije. To je neuveriteľná mágia, fantázia, ide o skutočnú prácu.

Ja som mal na mysli napríklad Dostojevského, Čechova

Aby ste mohli čítať Dostojevského, musíte sa nachádzať na vysokej duchovnej úrovni. Vojny vytvárajú ľudia s nízkou úrovňou duchovného vývoja.

To znamená, že hlboké zmysly v dielach Dostojevského pre západnú civilizáciu neprístupné.

Vaša duchovná úroveň v priebehu života neustále rastie. Človek pohybujúci sa na nízkej úrovni chce za pomoci vojny rásť, realizovať sa. My, naša organizácia usporadúva kurzy prežitia v prírode, týmto ľuďom ukazuje inú cestu ako prežiť, zachrániť svoje telo. Je to prosté a jasné. My za týmto účelom organizujeme v prírode špeciálne akcie, kde v skupinách učíme ľudí robiť spoločné, jednohlasné rozhodnutie, pričom vedome, aby všetci bez výnimky došli k rovnakému rozhodnutiu. Týmto spôsobom sa všetci spolu učíme a rastieme.


Zdroj